Zwembad

30 januari stond er een eerste presentatie van de resultaten van de taakgroep Zwembad op het programma van het forum.

De opgave van de taak groep is – kortgezegd – maak een plan voor een zwembad dat past bij de Zutphense behoefte en betaalbaar is. We hebben bij de bezuinigingen afgesproken dat het zwembad met flink minder geld toe moet kunnen - €3,5 ton per jaar minder. Desalniettemin moet er ook dan nog veel geld bij: de gemeente spendeert dan nog zo’n €5,5 ton per jaar aan het zwembad (!).De variant waar de taakgroep mee komt min of meer neer op ‘houden wat we hebben’- maar dan nieuw. Een wedstrijdbad, een recreatief of doelgroepenbad en misschien nog en peuterbadje. Het wordt dan goedkoper, omdat een nieuw zwembad wat zuiniger omgaat met energie, en omdat er minder personeel nodig is als we het geheel wat slimmer inrichten. En er wordt verwacht dat er weer meer mensen gaan komen naar een mooi nieuw zwembad, dus ook de opbrengstenkant verbetert enigszins. Ook doordat de zwemvereniging fors meer gaat betalen. En de taakgroep betoogt dat door dit alles het nieuwe zwembad past binnen de exploitatiebegroting, en ook de kosten voor de bouw (€8,5 miljoen) zouden op te brengen moeten zijn. Dus: zo maar doen dan?!Er waren twee insprekers: de voorzitter van de zwemvereniging en de directeur van Sutphene. Interessant was dat beiden betogen dat het wel wat minder mag en kan. De zwemvereniging is van mening dat hogere contributie door in elk geval een deel van de leden niet op te brengen zal zijn. Zwemmen is geen elitesport en mag dat ook niet worden! Sutphene betoogt dat zij ook nog een zwembad heeft, een warm bad waar therapeutisch zwemmen wordt aangeboden en waar nog capaciteit over is. Prima geschikt voor zwangeren, baby’s, obesitas patiënten etc.Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel wat voel voor de argumenten van de insprekers. Ik betwijfel of de aantallen nieuwe bezoekers gehaald zullen worden, en ik vermoed dat de nieuwe bezoekers weg getrokken gaan worden bij de andere zwembaden in de regio. En dat lijkt mij niet verstandig: tenslotte kost zwemwater geld, en het is dus zaak al het water dat je hebt zo goed mogelijk te benutten. Verder betwijfel ik of er niet erg veel wishfull thinking zit in de berekening van de beschikbare budgetten voor de bouw. Het zou wel eens erg tegen kunnen gaan vallen! En als je eenmaal gestart bent met de bouw kun je bij tegenvallers geen kant meer op.Ik denk dat we veel risico lopen dat de exploitatie van het voorgestelde nieuwe zwembad weer niet blijkt te passen binnen de begroting. En als het zwembad er eenmaal staat, kun je bijna niets anders doen dan jaar na jaar bijpassen vanuit de algemene middelen. Geen aanlokkelijk perspectief!Wat mij betreft wordt er in elk geval een echt betaalbare variant uitgewerkt. En ik denk dat die neer gaat komen op één bad, geschikt voor zwemlessen en sportief zwemmen, al of niet in clubverband. En ik vermoed dat de groepen die in dat nieuwe Zutphense zwembad niet vinden wat ze zoeken, heel goed in de nabije omgeving terecht kunnen om lekker te gaan zwemmen.De forumvergadering is geschorst, we spreken er dus binnenkort verder over. Ben benieuwd hoe de andere partijen hierover denken!