RISICOMANAGEMENT GEMEENTE “ ‘t ken net”

‘t ken net;

In de raad van 26 maart is de nota over risicomanagement unaniem vastgesteld. Tegelijk was de raad vrijwel unaniem in haar oordeel dat het meer voortvarend en sneller opgepakt kan worden.

Het is goed dat het college stappen zet om moeizame grondposities te gaan afwaarderen, in combinatie met de 15 miljoen die apart is gezet voor dit soort tegenvallers. De gemeente loopt ook risico’s op de uitvoering van de bijstand en de WMO, ze krijgt namelijk een budget dat in tijden van crisis gekort wordt terwijl de aanvragen toenemen. Daar komt nog bij dat de begeleiding in de AWBZ, de jeugdzorg en de Wet Werken naar Vermogen door de gemeente uitgevoerd gaan worden. Spannende tijden kortom voor de gemeente.