WMO-LOKET BIJ HET PLEIN

Het WMO-loket functioneert al een tijd bij Het Plein.

In de raad van 26 maart hebben we ingestemd met het voorstel om dit loket ook officieel over te dragen aan Het Plein. Tot voor kort was het namelijk een gemeentelijke afdeling die bij Het Plein inwoonde. Nu wordt het loket ook een onderdeel van Het Plein. Het voorstel was niet helemaal helder over de extra kosten van overhead. GroenLinks heeft zich, samen met de PvdA, ervoor ingespannen dat deze extra kosten bij Het Plein leiden tot extra bezuiniging aan de kant van de gemeente. Het mag niet meer gaan kosten. Binnen de WMO worden tekorten verwacht en staat een bezuiniging gepland op de uurtarieven van alfahulpen. Wat ons betreft; zeer ongewenst. Deze alfahulpen werken als zelfstandige, met alle risico’s vandien, tegen een onfatsoenlijk lage beloning. Dat mag niet nog eens lager worden.