Op naar een ecologisch stadspark!

GroenLinks Zutphen wil een ecologisch stadspark!

Dit was al vastgelegd in het collegeakkoord, en het is dan ook niet toevallig dat de burgerinitiatiefgroep (te bereiken via ecoparkzutphen@gmail.com en via de raadswebsite https://raad.zutphen.nl) voor een ecologisch stadspark alle ruimte heeft gekregen haar plannen in het Forum van 26 maart te presenteren.

De initiatiefgroep heeft uitstekend werk geleverd. Niet alleen heeft ze een prachtig en aansprekend plan gemaakt, maar ze heeft er ook voor gezorgd dat bewoners van de omliggende wijken hun inbreng konden leveren. Dit plan mag van ons alle ruimte krijgen om gerealiseerd te worden!

Wij, de GroenLinks fractie in de gemeenteraad, zullen dan ook in inzetten om -in elk geval voor de besluiten van de gemeente- het plan als kader te gebruiken. Dit gaat dan bijvoorbeeld over de Kaardebol, de Kinderboerderij, de woningbouw op het FC-Zutphenterrein en het zwembad.

Dan is het park nog niet klaar, er moet nog meer gebeuren. Onder andere in het beheer, de aanleg van een doorlopend fietspad, natuurvriendelijke oevers aan de Laak, aansprekende entrees…. Soms is de gemeente hier aan zet, soms Vitens of het waterschap. Het park zal niet binnen een jaartje klaar zijn. Maar dat hoeft ook niet, als we maar met z’n allen zorgen voor groei in de goeie richting. En de initiatiefgroep heeft al aangekondigd ook na te willen denken over de volgende stappen. En dat juichen we natuurlijk van harte toe!