Vreemde in eigen land

Door Liesbeth van Burken, bestuurslid GroenLinks Zutphen
Op de uitnodiging van Forum voor deze conferentie staan als beeld diverse naambordjes met namen als Fatima, Aygul, Hakan, Regilio en ook Piet. Een andere typische Hollandse naam staat er niet bij. Dit gaat, dacht ik, vast over de tweede generatie migranten. Zij zijn geboren in Nederland, hier naar school etc. En bij hen hoor ik vaak de verzuchting: “ wat moet ik nog meer doen om geaccepteerd te worden”.

 

Ik ben jaren geleden lid geworden van GroenLinks, omdat zij naast groen een duidelijk verhaal heeft over migratie.  Een titel en een voorblad kunnen toch voor verwarring zorgen. Het gaat niet over de tweede generatie migranten, maar over de ontevreden autochtone burger. Voor een bestuurslid van GroenLinks ook een belangrijk onderwerp, zeker zo kort voor verkiezingen. Dus heb ik mij snel aangemeld en op naar het Nederlands Openluchtmuseum waar de conferentie plaatsvindt.  In de Zaal van de kasteelboerderij zitten 80 tot 90 mensen. Niet zoveel mensen hebben mijn kleur, namelijk ‘wit’. Ongeveer een kwart van de deelnemers, ruim gerekend, de gespreksleider en de inleiders hebben mijn kleur. Toch weer enige verwarring bij mij: heb ik de tekst wel goed gelezen of gaat het toch over mensen met een andere kleur?

De werkconferentie wordt gehouden n.a.v. onderzoek gedaan door het Jonker Verweij  Instituut in vijf ‘gemengde’ buurten van middelgrote steden in opdracht van Forum. Uit de straat interviews over het samenleven in deze buurten komt naar voren dat de ontevredenheid betrekking heeft op: fatsoensnormen, waarden (35%), multiculturele samenleving (15%), politiek en (14%), dienstverlening (4%), economie (4%,)anders (5%), niet ontevreden(24%). Het rapport eindigt met: “Deze kloof is niet zo snel te dichten, maar geeft  desalniettemin  alle aanleiding tot overbrugging. Het is hier niet de plek om daarvoor voorstellen te doen. En om eerlijk te zijn, we zouden het ook niet zo gauw weten”.

Forum wil met het houden van enkele werkconferenties in gesprek gaan met de ‘ontevreden burger’. Arend Jan Bcekestijn  vertelt over zijn ervaringen.  Opgevoed in een kansrijk milieu verhuist hij als student naar een multiculturele buurt. Ook toen waren er naast mensen, die het interessant vonden dat er ‘vreemden’ in hun buurt kwamen wonen, klagers. De klachten over ander geloof, andere waarden zijn volgens Jan Arend wel toegenomen.   Zijn aanbeveling  om tot een oplossing te komen: de grondwet als basis voor alle inwoners van Nederland,  dit als  verplichte leerstof in het onderwijs, iedereen gelijk, duidelijke scheiding tussen kerk en staat.

Vraag voor de workshop bieden de voorstellen van Arend  Jan aanknopingspunten. De tijd om samen te discussiëren is te kort. Wel een compliment voor Forum dat zij aandacht heeft voor de ‘ontevreden burger’. Als een organisatie die in eerste instantie gericht is op de participatie van Mohamed en Fatima het gesprek aan wil gaan met Henk en Ingrid. Helaas waren zij slecht vertegenwoordigd. Voor GroenLinks ligt er nog een uitdaging om ook  aan de slag te gaan.