Achterhoek Treintour

Op 1 september organiseerde GroenLinks een tour per trein door de Achterhoek. Het werd een zwaan-kleef-aan die begon in Lochem en eindigde bij het windmolenpark bij Aalten waar zo’n 50 mensen aanwezig waren. Op elk station onderweg konden mensen naar sprekers luisteren over een actueel lokaal thema; in Zutphen was dit thema uiteraard: Goederenvervoer.

In Lochem werd een klein gezelschap geïnformeerd over de collectieve inkoop van LochemEnergie. Daarna stapte het gezelschap op de trein naar Zutphen. Aldaar was het thema goederenvervoer, met sprekers van Milieudefensie en actiegroep RONA.

In de tussentijd organiseerde GroenLinks Zutphen het Zutphense deel, zij verzamelden zich op de marktkraam op de Schupstoel om 12.45 en liepen al flyerend door het centrum richting station. Daar kwam om 13.23 de trein met Achterhoekse GL-ers aan. In de stationshal heette Gerard Buitink de tour welkom. Vervolgens hebben Rob Gort (vanuit Milieu Defensie) en Maarten van der Meer (vanuit Rona, http://rona-info.nl)  het een en ander verteld over goederenvervoer. Het onderwerp geeft de dilemma’s waar de politiek vaak voor staat duidelijk weer: GroenLinks is voorstander van openbaar vervoer en dus ook van spoorboekvrij rijden in het westen van het land. Maar als dat als consequentie heeft dat in het oosten van het land de leefbaarheid wordt aangetast, moeten er wellicht toch andere oplossingen komen. In de hal van station Zutphen werden al suggesties gedaan hoe dit probleem kan worden aangepakt, ook voor dit onderwerp geldt: De tijd is nu!

Vervolgens ging de reis naar Vorden, daar lichtte het lokale actiecomité ‘Houd Vorden groen’ haar verzet tegen de bomenkap in het centrum toe. Hierna treinde men door naar Ruurlo, daar vertelde een biologische boer zijn overwegingen om de overstap te maken naar de biologische landbouw en deed aanbevelingen voor een beter landbouwbeleid. En ten slotte stapte het gezelschap in Lichtenvoorde op de fiets naar het windmolenpark Hagenwind. Bij deze slotmanifestatie is ook kandidaat-kamerlid Lisa Westerveld aanwezig, zij kon de informatie meenemen naar Den Haag.