Natuurlijk spelen, wat is jouw droomspeeltuin?

GroenLinks heeft zich ingezet om Natuurlijk Spelen op de politieke agenda te zetten. Dit is al gelukt door het te benoemen in het collegeprogramma en er zijn verschillende acties opgezet. Een aantal omwonenden zijn bijvoorbeeld bezig om de speeltuin aan de Praebsterkamp in het Deventer Wegkwartier natuurlijker en avontuurlijker te maken. Op 1 juni jl. waren alle buurtbewoners en vooral buurtkinderen uitgenodigd om mee te denken over hun droomspeeltuin.

Als aftrap hebben we samen met de Stadspartij een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze avond heeft Karsten Orth, werkzaam bij de gemeente Apeldoorn en aldaar verantwoordelijk voor Natuurlijk Spelen, een uitermate inspirerend verhaal gehouden in De Schatkamer. Dit heeft een vervolg gekregen met een presentatie in het Forum en een excursie voor raadsleden naar voorbeeldprojecten in Apeldoorn. Hierna is de bal echt gaan rollen.

Natuurspelen in de praktijk

Bij de Kaardebol is met subsidie vanuit Natuur- en Milieu Educatie een natuurspeelplek aangelegd. In het verlengde van de historische houtwal in Leesten Oost liggen plannen klaar om een natuurlijke speelplek te realiseren. Dit is echter afhankelijk van ontwikkelingen in de woningmarkt. Tot slot zijn  een aantal omwonenden bezig om de speeltuin aan de Praebsterkamp in het Deventer Wegkwartier natuurlijker en avontuurlijker te maken. Op 1 juni jl. waren alle buurtbewoners en vooral buurtkinderen uitgenodigd om mee te denken over hun droomspeeltuin. 

Hieronder een (sfeer)verslag van de hand van één van de initiatiefnemers Christiane Orth over deze zeer geslaagde middag .

Het initiatief was genomen om mensen op de dag over het project te informeren en in gesprek te komen over de wensen, maar ook problemen en conflicten. De actie was gericht op kinderen, maar het was ook de bedoeling om de bewoners van de Praebsterkamp naar buiten te krijgen en hun mee te nemen in het project.

Er zijn naar schatting 50 tot 60 kinderen geweest in de leeftijd van 1 tot 16. Ze hebben als eerste ballonnen opgehangen: groen voor wat moet blijven, rood voor wat weg zou mogen. De op het terrein zeer geliefde klimboom heeft alleen groene ballonnen gekregen, de wipkip alleen rode. Andere speeltoestellen kregen zowel groene als rode ballonnen. Kinderen gingen onderling daardoor ook in discussie. Een aantal jongens heeft zelfs de rode ballonnen aan de voetbaldoelen kapot gemaakt, want ze wilden dat deze echt zouden blijven.

Ook op het eerste gezicht “lastige” kinderen/jongeren hebben goed meegedaan en vonden het heel erg leuk. Een jongen, naar schatting 5 jaar oud,  die in het begin alleen maar zei: “ik hou van kapot maken”, zei na afloop ook dat het leuk was en dat het zijn speeltuin is. Het was ineens mogelijk een gesprek met hem te voeren.

De kinderen konden verder pizza bakken, ijs eten en popcorn bij een vuurtje maken. Het pizza bakken was bewust gekozen omdat het in verschillende culturen wordt gedaan. Verder konden de kinderen wensen opschrijven en in een wensenbox doen. Of kleine maquettes van natuurlijke materialen bouwen, waarbij een gieter met water het aller-spannendste was.

Ook voor de volwassenen was er een wensenbox. Deze was net zo goed gevuld. Bij gratis koffie (met dank aan de Coop) en koekjes (spontaan bijgedragen door een Turks gezin) zijn in gezellige sfeer goede gesprekken ontstaan. Het viel wel op dat het voor sommige mensen een drempel was om er naar toe te gaan. Sommigen moest je er bij wijze van spreken naar toe slepen, maar vervolgens bleven ze wel. Er is ook een oude mevrouw gekomen, die ik heel vaak uit het raam zie kijken, maar die ik nog nooit buiten op de Praebsterkamp heb gezien. Eén tegenvaller was er wel. Een meneer werd bij de poging met hem te praten direct agressief, wat ermee eindigde dat hij heel hard met zijn dikke auto wegreed.

Bij een evaluatie van de dag was het iedereen eens: het was een geslaagde actie. Wat ook leuk is: er komen steeds nieuwe mensen bij de groep actieve bewoners aanschuiven. Gelukkig zijn er nu ook mensen bij die aan de Praebsterkamp wonen. Zo bont qua samenstelling als de bewoners van de Praebsterkamp (en trouwens ook de hele wijk) is inmiddels ook de groep actieve mensen.

Voor een sfeerverslag in beeld kun je terecht op de volgende site: http://www.raymondhartman.nl/praebsterkamp1juni/

We houden u op de hoogte van de vorderingen.

André Putker.