“GroenLinks schrijft verkiezingsprogramma met de stad” levert 5 speerpunten op

GroenLinks Zutphen schrijft het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 samen met de stad. Leden en politici gaan in gesprek met inwoners van Zutphen over wat hen bezighoudt, wat er leeft en wat mensen beweegt om dit mee te nemen bij het schrijven van het verkiezingsprogramma. De eerste bijeenkomst vond plaats op 7 juli met als onderwerp: “de binnenstad”. De opbrengsten van deze middag kunnen samengevat worden in 5 speerpunten: Horeca, leegstaande panden, autoluw en meer ruimte voor de fiets, duurzame energie en zorgcoöperaties.

De uitnodigingen voor de bijeenkomst zijn door leden van GroenLinks verspreid bij inwoners en ondernemers in de binnenstad. Zondag 7 juli jl. verzamelde zich, ondanks het prachtige weer, enthousiaste leden, inwoners van de binnenstad en andere betrokkenen bij Het Stedelijk Daltoncollege. Naast het inhoudelijke deel stond er voor de kinderen de banjercaravan en speelde “De Bent” bestaande uit kinderen van de Muzehof. Kunstenaar Jan Baggen schetste de opgedane ideeën in een drietal tekeningen. (zie foto).

5 speerpunten

De opbrengsten van deze middag zijn samengevat in 5 speerpunten: Horeca, leegstaande panden, autoluwe binnenstad en meer ruimte voor de fiets, duurzame energie en zorgcoöperaties. Bij het onderwerp horeca was het duidelijkste punt: terrassluiting in het weekend verlengen tot bijvoorbeeld 2 uur ’s nachts, maar ook aan bod kwamen zaken als terrasjes 's avonds in de winkelstraat, horecabestemming stationsstraat en live muziek op de markt zoals bij Zutphen Loungt. Bij het onderwerp Leegstaande panden kwamen ideeën aan de orde zoals: ruimte beschikbaar stellen voor kunstenaars en open werkplaatsen. Ook bij verkeer werd geopperd dat de IJsselkade, de markten en het ’s Gravenhof autovrij (of eenrichting) zouden kunnen worden, zodat hier wandelen en fietsen belangrijker wordt. Duurzame energie, een belangrijk onderwerp voor GroenLinks, kwam ook uitgebreid aan bod. Men vroeg zich af waarom we niet op het oude stadhuis op een verantwoorden manier zonnepanelen leggen als voorbeeld om te laten zien dat je ook een monument kunt verduurzamen. Hetzelfde geldt voor de IJsselkade: breng zonne-energie en waterkracht meer in het plan. Voor wat betreft zorgcoöperaties: stimuleer en/of faciliteer het ontstaan van zorgcoöperaties voor het verlenen van zorg en dienstverlening dichtbij mensen.

 

Wordt vervolgd!

Over deze speerpunten zal de komende tijd nog veel gesproken worden. Met deze bijeenkomsten en via sociale media biedt GroenLinks Zutphen inwoners de mogelijkheid zich te laten horen en tevens een kijkje te nemen in de lokale politiek. De volgende bijeenkomst vindt eind september plaats met als onderwerp “de zorg” (meer informatie volgt). Alle input wordt verzameld en bekeken door leden van GroenLinks. Het verkiezingsprogramma is in december 2013 klaar. Uiteraard wordt alle informatie getoetst aan de waarden van GroenLinks, maar dit is ook het enige dat vaststaat, verder staat GroenLinks Zutphen vooral open voor de mening van de inwoners van Zutphen.