Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Betaalbare woningen voor iedereen!

  Een van de belangrijkste dingen die een gemeente moet doen, is zorgen dat er voldoende en goede woningen zijn voor haar inwoners.
  Want een fijn huis is toch een van de belangrijkste dingen in je leven?

  Lees verder
 2. Genomineerden Groen Lintje 2016!

  De jury van Het Groene Lintje heeft voor de prijs van 2016 uit twaalf aanmeldingen vijf nominaties gekozen. De nominaties hebben dit jaar met elkaar gemeen dat het alle vijf unieke ondernemingen in Zutphen zijn met een duidelijke voorhoedefunctie op het gebied van duurzaamheid. De bedrijven zijn hieronder gerangschikt op alfabetische volgorde.

  Lees verder
 3. Bushalte op de Voorsterallee (lijn 54)

  Het zal niemand verbazen dat GroenLinks goed openbaar vervoer (OV) hoog op de prioriteitenlijst zet. Openbaar vervoer moet toegankelijk zijn en is wat ons betreft een basisvoorziening voor de gemeente Zutphen. Wij zien een concrete kans om het busvervoer slimmer te organiseren en hebben dit ook in de raadsvergadering van 8 september jl. aan de orde gesteld in het vragenkwartier.

  Lees verder
 4. Een kampvuur en het Broederenklooster

  Op woensdag 24 september was er voor het eerst na de verkiezingen weer een bijeenkomst met de raad over het Broederenklooster. Een open bijeenkomst, bedoeld om het college kaders mee te geven voor de variantenstudie, die de komende maanden opgesteld gaat worden. De sfeer was goed, en de resultaten worden denk ik breed gedeeld: er liggen heel veel kansen voor het grijpen en samenwerking is hierin het sleutelwoord.  Maak gebruik van het feit dat Zutphen klein is, alle monumenten liggen op loopafstand, en focus vooral op de menselijke verhalen. Dat maakt cultuur tastbaar. Toen ik die avond naar huis liep, over de plaats waar eens de vorstelijke palts stond, langs de stadsmuren en de prachtige haven, dacht ik hier nog eens verder over na. Want bovenstaande conclusies kloppen, maar wat is voor GroenLinks nu echt het belang van cultuur? Ik denk het volgende:

  Lees verder
 5. Themadag Zutphen-Lochem over stigma’s, talent en samenwerking

  Themadag Zorg en samenleving

  GroenLinks Zutphen wil u graag informeren over een interessant initiatief:
  Een aantal enthousiaste initiatiefnemers van GGNet, Ixta Noa, Herstel4U en Autisme Café Zutphen-Lochem hebben de krachten gebundeld en organiseren op 10 oktober een aantal activiteiten in de Burgerzaal met als titel: ‘Kijk Mij Nou!’.

  Lees verder
 6. Algemene Ledenvergadering

  Beste GroenLinkser, 

  Kom je ook naar de Algemene Ledenvergadering?
  We nodigen je van harte uit om op woensdag 22 april a.s. naar Het Dagelijks Bestaan in Zutphen komen.

  We starten om 19.30 uur met een rondleiding en om 20.00 uur begint de vergadering.

  Lees verder
 7. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

  IJsselslag Zutphen

  Beste GroenLinkser, beste geïnteresseerde,

  We nodigen je van harte uit voor onze Algemene Ledenvergadering op woensdag 2 december a.s.
  Er is genoeg te vertellen: een nieuwe wethouder, de verdeling van de portefeuilles in het college, fietsparkeren, visie buitengebied, armoedebeleid, wisselingen in bestuur en fractie.

  Lees verder
 8. Huishoudelijke hulp

  In de beleidsplannen over het sociaal domein, waarin staat beschreven wat de kaders worden voor de zorg na 1 januari 2015, is ook de huishoudelijke hulp een belangrijk onderdeel.

  GroenLinks is altijd voorstander geweest van huishoudelijke hulp als dit nodig is in iemands persoonlijke situatie. Wij zijn dus ook tegen afschaffing van huishoudelijke hulp zoals dat recent in Lochem is gebeurd. Belangrijk om te benadrukken is dat wij vooral voor een open discussie zijn over alles wat de zorg aan gaat. Dat is wat wij in ieder overleg over het sociaal domein steeds weer hebben herhaald.

  Lees verder
 9. Huishoudelijke hulp blijft door vernieuwing

  Patricia Withagen

  Op maandagavond 29 juni heeft de hele gemeenteraad ingestemd met het voorstel om de huishoudelijke hulp in Zutphen te behouden door te vernieuwen. Op zo’n moment realiseer ik mij heel sterk waarom ik in Zutphen, namens GroenLinks, wethouder van zorg en welzijn wil zijn. Om zorg en hulp dichtbij mensen te brengen en daarbij te vertrouwen op de kennis en kunde van de mensen die met hart en ziel die zorg en hulp willen bieden.

  Lees verder
 10. 'Motie actief tegengaan oplaten ballonnen' aangenomen!

  Koningsdagballonnen op strand

  Onze motie ‘actief tegengaan oplaten ballonnen’ is 20 juni j.l. aangenomen in de raad! We konden op steun rekenen van de Stadspartij, SP, PvdA, VVD en fractie van Vliet (17 zetels). Zo hebben we weer een stapje dichter bij een duurzame wereld gezet: minder zwerfafval, minder dierenleed en minder brandgevaar.

  Lees verder