Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Een kampvuur en het Broederenklooster

  Op woensdag 24 september was er voor het eerst na de verkiezingen weer een bijeenkomst met de raad over het Broederenklooster. Een open bijeenkomst, bedoeld om het college kaders mee te geven voor de variantenstudie, die de komende maanden opgesteld gaat worden. De sfeer was goed, en de resultaten worden denk ik breed gedeeld: er liggen heel veel kansen voor het grijpen en samenwerking is hierin het sleutelwoord.  Maak gebruik van het feit dat Zutphen klein is, alle monumenten liggen op loopafstand, en focus vooral op de menselijke verhalen. Dat maakt cultuur tastbaar. Toen ik die avond naar huis liep, over de plaats waar eens de vorstelijke palts stond, langs de stadsmuren en de prachtige haven, dacht ik hier nog eens verder over na. Want bovenstaande conclusies kloppen, maar wat is voor GroenLinks nu echt het belang van cultuur? Ik denk het volgende:

  Lees verder
 2. Themadag Zutphen-Lochem over stigma’s, talent en samenwerking

  Themadag Zorg en samenleving

  GroenLinks Zutphen wil u graag informeren over een interessant initiatief:
  Een aantal enthousiaste initiatiefnemers van GGNet, Ixta Noa, Herstel4U en Autisme Café Zutphen-Lochem hebben de krachten gebundeld en organiseren op 10 oktober een aantal activiteiten in de Burgerzaal met als titel: ‘Kijk Mij Nou!’.

  Lees verder
 3. Inwoners hebben het recht om de gemeente uit te dagen: 'Right to Challange'

  De Gemeente bereidt zich voor op de nieuwe taken om vanaf 2015 de zorg beter en dichterbij mensen te organiseren. GroenLinks heeft tijdens de raadsvergadering van 6 oktober jl. samen met PvdA, Stadspartij, D66, ChristenUnie, CDA en fractie Jansen een motie ingediend om in de lokale regelgeving ruimte te maken voor het recht van inwoners om de gemeente uit te dagen. ‘Dat een groep inwoners kan zeggen: wij kunnen het zelf en we kunnen het beter.’ aldus GroenLinks raadslid Liza Luesink.

  Lees verder
 4. Motie 'Right to Challenge' aangenomen

  De motie 'Right to Challange' is tijdens de raadsvergadering van 13 oktober jl. unaniem aangenomen. Deze motie biedt de mogelijkheid in de lokale regelgeving ruimte te maken voor het recht van inwoners om de gemeente uit te dagen. Zo wordt het mogelijk dat mensen, samen met familie, buurt- en lotgenoten, meer het heft in eigen hand nemen om ziekte en sociale problematiek te voorkomen of er beter mee om te gaan. GroenLinks heeft deze motie samen met PvdA, Stadspartij, D66, ChristenUnie, CDA en fractie Jansen ingediend.

  Lees verder
 5. Algemene Ledenvergadering

  LOCATIE: De Pauw, Rijksstraatweg 11, Warnsveld
  TIJD: 19.45 uur, start 20.00 uur

  PROGRAMMA:

  Op het programma staan een bestuurswisseling en een inhoudelijke terugkoppeling over lokale onderwerpen vanuit de raad en van onze wethouder.
  Natuurlijk is er vooral ruimte voor uitwisseling van gedachten, ideeën en gesprek!

  Lees verder
 6. Algemene Ledenvergadering

  Beste GroenLinkser, 

  Kom je ook naar de Algemene Ledenvergadering?
  We nodigen je van harte uit om op woensdag 22 april a.s. naar Het Dagelijks Bestaan in Zutphen komen.

  We starten om 19.30 uur met een rondleiding en om 20.00 uur begint de vergadering.

  Lees verder
 7. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

  IJsselslag Zutphen

  Beste GroenLinkser, beste geïnteresseerde,

  We nodigen je van harte uit voor onze Algemene Ledenvergadering op woensdag 2 december a.s.
  Er is genoeg te vertellen: een nieuwe wethouder, de verdeling van de portefeuilles in het college, fietsparkeren, visie buitengebied, armoedebeleid, wisselingen in bestuur en fractie.

  Lees verder
 8. Motie Persoonsgebonden Budget

  D66, de Stadspartij en GroenLinks hebben de afgelopen maanden samen opgetrokken rond het Persoons Gebonden Budget (PGB). Het PGB is wat GroenLinks betreft een uitstekend instrument om tot individueel maatwerk te komen dat bijdraagt aan het behouden van de eigen regie over het eigen leven voor mensen die ondersteuning nodig hebben. GroenLinks gelooft in de eigen kracht van mensen en dit instrument past daar volledig bij.

  Lees verder
 9. Huishoudelijke hulp

  In de beleidsplannen over het sociaal domein, waarin staat beschreven wat de kaders worden voor de zorg na 1 januari 2015, is ook de huishoudelijke hulp een belangrijk onderdeel.

  GroenLinks is altijd voorstander geweest van huishoudelijke hulp als dit nodig is in iemands persoonlijke situatie. Wij zijn dus ook tegen afschaffing van huishoudelijke hulp zoals dat recent in Lochem is gebeurd. Belangrijk om te benadrukken is dat wij vooral voor een open discussie zijn over alles wat de zorg aan gaat. Dat is wat wij in ieder overleg over het sociaal domein steeds weer hebben herhaald.

  Lees verder