Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

  1. De Voorjaarsnota

    Op 22 juni vergaderde de gemeenteraad van Zutphen over de Voorjaarsnota. Deze nota bevat de hoofdlijnen voor het beleid voor 2008 en de financiële onderbouwing ervan.

    Lees verder
  2. het WMO-debat op 3 oktober

    Een belangrijke discussie gaat plaatsvinden in het WMO-debat op 3 oktober. Juli 2006 treedt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking. De WMO vervangt de Welzijnswet, de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

    Lees verder