Standpunten

Standpunten

WELKE FINANCIËLE KEUZES MAKEN WIJ?

...zodat we de geschetste toekomst financieel gezond bereiken. Wensen in verkiezingsprogramma’s zijn pas echt mooi als ze ook financieel haalbaar zijn. GroenLinks is eerlijk: komende jaren is er geen financiële ruimte voor nieuwe investeringen die nog niet gepland zijn. Sterker nog: de pijn van de bezuinigingen die in de afgelopen jaren zijn ingezet, worden de komende tijd (nog meer) voelbaar en zichtbaar. De meeste van onze speerpunten vragen dan ook geen extra investeringen, maar vooral een vernieuwende aanpak die meer mogelijk maakt voor hetzelfde geld.

SAMENLEVEN

Stel je voor... dat we in een gemeente wonen waarin we in het klein proberen vorm te geven aan wat er speelt in de wereld. Dat we in een gemeente wonen waarin mensen met verschillende culturele achtergronden met elkaar in gesprek gaan en hun best doen elkaar beter te begrijpen. Dat mensen de kans krijgen naar elkaar te luisteren en nadenken over zaken die spelen in de wereld. Dat we in een gemeente wonen waar we tolerant zijn en waar we in gesprek zijn en blijven over onze, soms verschillende, opvattingen. Dat we in een gemeente wonen waar we naar elkaar omkijken en niet wegkijken. Waar we, kortom, elkaar zien en zorg hebben voor elkaar en de soms moeilijke omstandigheden.

LEREN, WERKEN EN ONDERNEMEN

Stel je voor... Zutphen is een gemeente waar iedereen mee kan doen, ongeacht de situatie. Ouders en kinderen kunnen dankzij de diversiteit basis- en voortgezet onderwijs blijven kiezen dat bij hen past. Op school en bij begeleiding naar werk is er oog voor ieders talenten en worden gelijke kansen geboden. Er is aandacht voor jongeren en volwassenen die een steuntje in de rug nodig hebben om mee te doen. De werkgelegenheid in Zutphen is toegenomen, dankzij investeringen in een energieneutrale gemeente en een goed vestigingsklimaat. Maatschappelijk verantwoorde ondernemers voelen zich extra welkom in Zutphen, omdat zij zichtbaar gewaardeerd worden.

ZUTPHEN ENERGIENEUTRAAL

Stel je voor… dat alle bestaande en nieuwe huizen, scholen en bedrijfspanden in Zutphen energiezuinig zijn. Natuurlijk is dit belangrijk voor de toekomst van de aarde en het is ook nog goed voor onze portemonnee. De energie die we gebruiken is schoon en wordt in Zutphen opgewekt, op alle mogelijke manieren. We gebruiken de onuitputtelijke bronnen zon en wind, maar ook alle nieuwe technieken en mogelijkheden die zich aandienen.

FIJN WONEN

Stel je voor... de gemeente Zutphen is een fijne gemeente om in te wonen. Iedereen woont in een betaalbaar en energiezuinig huis in een groene en levendige wijk, waar je je veilig en prettig voelt en waar kinderen spelen op natuurspeelplaatsen. Dankzij elektrisch vervoer en voldoende bomen is de lucht schoon. Vanuit de wijken loop of fiets je makkelijk de stad of het buitengebied in. Over goede zorg hoeft niemand zich zorgen te maken; dat is dichtbij georganiseerd.