10 Uitgangspunten

GroenLinks hanteert de volgende 10 uitgangspunten om onze wensen mogelijk te maken binnen de beperkte financiële ruimte die er is:

GroenLinks hanteert de volgende 10 uitgangspunten om onze wensen mogelijk te maken binnen de beperkte financiële ruimte die er is:

  1. Eenvoud in regels, afhandeling van aanvragen en monitoring.
  2. Minder praten, onderzoeken en denken. Meer en sneller doen.
  3. Slim, open en creatief samenwerken en verbinden. Krachten en geldstromen bundelen.
  4. Grootschalig organiseren waar het kan om te besparen en kleinschalig waar de menselijk maat meer oplevert.
  5. Ondernemerschap stimuleren, ook bij gesubsidieerde instellingen.
  6. Energie en deskundigheid van burgers en vrijwilligersorganisaties meer benutten.
  7. Bestaande gebouwen samen gebruiken; naar win-win en slimme financiering zoeken.
  8. Voorkomen van sociale problematiek is beter dan genezen.
  9. Realistische verdienmodellen als basis voor onder bijvoorbeeld energiemaatregelen.
  10. Optimaal combineren van riool- en wegonderhoud en scherp zijn op subsidiemogelijkheden van EU, Rijk en Provincie.