Aantrekkelijke binnenstad

Zutphen heeft een van de aantrekkelijkste binnensteden van Nederland. Hierdoor is de stad al een attractie op zich. Laten we de kracht van de historische rijkdom, de unieke speciaalzaken, de levendige restaurants, de creatieve organisatoren van evenementen en de culturele voorzieningen echt bundelen. Laten we er samen voor zorgen dat de ideeën en het ondernemerschap waar Zutphen zo van bruist elkaar versterken.

Behoud hiervan is niet vanzelfsprekend in een tijd dat het economisch minder gaat. Horecaondernemers en winkeliers hebben het moeilijk. Kantoren staan leeg. De verkoop van woningen, kantoren en winkels als motor voor gebiedsontwikkeling is stilgevallen. De gemeente heeft steeds minder geld voor inrichting en beheer van de openbare ruimte. Alle spelers hebben belang bij een bruisende aantrekkelijke binnenstad. Laten we beseffen dat we elkaar nodig hebben om dit ook in de toekomst te kunnen zijn. Dan komen we samen tot creatieve oplossingen voor problemen die zich voordoen.

Speerpunten GroenLinks 2014 – 2018

  • De IJsselkade en de Groenmarkt worden heringericht, zodat de binnenstad een aantrekkelijke verbinding krijgt met de rivier. De IJsselkade wordt een ontmoetingsplek en verbindende schakel tussen de Hoven, IJssel, Mars en Binnenstad. Met name voor voetgangers en fietsers. GroenLinks streeft naar het autovrij maken van de Groenmarkt en de Lange Hofstraat.
  • De gemeente ontvangt initiatieven van bewoners en ondernemers met open armen en denkt constructief mee. Regels zijn een aanknopingspunt voor gesprek, bij voorkeur ter plekke. Het aanvragen van vergunningen is eenvoudig en de afhandeling is snel en resultaatgericht. Afwegingen worden persoonlijk en in heldere taal toegelicht.

Investeren in de aanwezigheid van jonge bewoners, door het opzetten van een prijsvraag voor het beste idee om jongeren in Zutphen te krijgen en houden. Jongeren bruisen vaak van de goede ideeën en GroenLinks ziet hen zelf het meest in staat om aan te geven hoe de gemeente aantrekkelijk blijft of wordt.