Zutphen, oude stadsmuur, Walburgkerk

Betrokken inwoners

GroenLinks wil dat gemeente Zutphen haar inwoners uitdaagt en stimuleert om zelf initiatieven te nemen en mensen daarbij ondersteunt.

We willen dat onze inwoners meedenken, meepraten en meewerken aan de vraagstukken die hen raken en dat de gemeente naar hen luistert. De gemeente moet ondernemende & initiatiefnemende burgers actief faciliteren & ondersteunen en gebruik maken van de kennis en de creativiteit die in de stad aanwezig zijn, van de Zuidwijken tot aan de Hoven en Warnsveld.

De ideeën van betrokken inwoners die in het Blauwboek staan moeten serieus worden bekeken en niet alleen de goedkoopste opties.

Wij willen de politiek veranderen, zodat meer mensen zich betrokken voelen en actief meedenken. Voorbeelden hiervan zijn de burgerbegroting en de motie ‘Right to challenge’. Wat GroenLinks betreft beoordelen gemeenteambtenaren plannen niet vanachter hun bureau, maar gaan ze naar de initiatieven toe.

De Zutphense G1000, waarbij 1000 inwoners via loting uitgenodigd worden om mee te praten over de inrichting van hun leefomgeving of de toekomst van Zutphen. Vanzelfsprekend wordt er ook iets gedaan met de opbrengst en wordt hierover gecommuniceerd.

De Walburgers is een nieuw Zutphens initiatief dat hier mooi bij past. Een aantal betrokken inwoners hebben een inwonerspanel van 150 mensen geactiveerd. Zij zien ontwikkelingen naar een duurzamere samenleving als kans om de leefbaarheid en de lokale economie te versterken.

Over veel thema's weten jongeren vaak zelf het beste wat hun belangen zijn en wat goed voor hen is; ze hebben vaak vernieuwende plannen die Zutphen bijvoorbeeld socialer, groener of ronduit plezieriger kunnen maken. Daarom wil GroenLinks dat het in Zutphen vanzelfsprekend wordt dat jongeren gehoord worden bij besluiten die over jeugdzaken gaan, zoals opleidingen, jeugdwerkloosheid, jeugdzorg en speel- en uitgaansmogelijkheden.