Circulaire economie

GroenLinks wil de wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie; grondstoffen zijn geen afval, maar worden telkens opnieuw hergebruikt. Ons streven is dat in 2035 nog maar 25 kg restafval per inwoner wordt geproduceerd.

We willen dat de gemeente afspraken maakt met bedrijven en brancheorganisaties over milieuprestaties en innovaties, bij voorbeeld door ‘green deals’.

Diverse instanties kunnen bijdragen aan voorlichting en bewustwording op het gebied van afval en circulaire economie, zoals het Cleantech Centre, Cambio (Circulus-Berkel Milieu) en het voormalige centrum voor natuur- en milieueducatie De Kaardebol.

Scholen én bedrijven moeten afval scheiden en dit moet gescheiden verwerkt worden. De proef BClean op het Baudartius wordt verder uitgebreid naar alle scholen in Zutphen en naar bedrijven binnen de gemeente.

De gemeente dient haar voorbeeldrol serieus te nemen en zelf aanjager worden door gemeentehuis, scholen en andere gebouwen in gemeentelijk bezit binnen 10 jaar te verduurzamen.

GroenLinks wil dat de gemeente een actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen opstelt, met als doel binnen enkele jaren volledig duurzaam en zo veel mogelijk ‘fair trade’ en circulair in te kopen.