Erfgoed

Erfgoed openstellen en beleven: Leegstaande panden worden experimentele vrijplaatsen voor creatieve initiatieven.

Aandacht voor amateurkunst, street art en digitale kunst. Ruimte aan initiatieven als Torens in beweging, vanzelfsprekend met respect voor de sfeer van de stad en de geschiedenis.