mensen, iedereen, art. 1

Iedereen hoort erbij

In Zutphen mag je zijn wie je bent: ongeacht waar je vandaan komt, waar je in gelooft of van wie je houdt. Met artikel 1 van de grondwet in ons achterhoofd staan we voor gelijke behandeling en bestrijding van discriminatie.

Publieke voorzieningen in de gemeente moeten artikel 1 prominent zichtbaar maken. Vluchtelingen blijven welkom in onze gemeente, daarbij hebben zowel vluchtelingen als inwoners de plicht de integratie te laten slagen. De gemeente betrekt inwoners tijdig en actief en blijft initiatieven als Buddy to Buddy ondersteunen.

Zutphen is op initiatief van GroenLinks een regenbooggemeente geworden. We willen dat iedereen ongeacht geaardheid of geslacht zichzelf kan zijn. Niet alleen moet de gemeente dat actief uitdragen, zij moet scholen ook ondersteunen en stimuleren om LHBTI-beleid hanteren. 

GroenLinks wil dat alle overheids- en openbare gebouwen volledig toegankelijk zijn voor rollators, rolstoelen en scootmobiels. Winkels, horeca en andere private dienstverleners stimuleren we om die toegankelijkheid waar mogelijk te realiseren in samenwerking met ervaringsdeskundigen en organisaties als St. Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken Zutphen. Ook komen overal voldoende geschikte toiletgelegenheden.