Jongeren

Over veel thema's weten jongeren vaak zelf het beste wat hun belangen zijn en wat goed voor hen is.

Daarom wil GroenLinks dat het in Zutphen vanzelfsprekend wordt dat jongeren gehoord worden bij besluiten die over jeugdzaken gaan, zoals opleidingen, jeugdwerkloosheid, jeugdzorg en speel- en uitgaansmogelijkheden. Maar ook binnen organisaties en instanties waar kinderen en tieners dagelijks mee te maken hebben moeten zij meer inspraak krijgen.

Jongeren hebben ook vernieuwende plannen die Zutphen bijvoorbeeld socialer, groener of ronduit plezieriger kunnen maken. GroenLinks wil dat de gemeente jongeren actief uitdaagt om zelf initiatieven te ondernemen. Ze moeten betrokken worden bij het organiseren van nieuwe evenementen en het zorgen voor plekken waar ze kunnen zijn.

Een van de wensen is meer uitgaansgelegenheden in Zutphen. De gemeente zou flexibel kunnen omgaan met bestemmingsplaneisen op het industrieterrein bijvoorbeeld, waardoor ook de leegstand daar kan worden aangepakt.