Natuur om van te genieten

Aandacht voor de natuur blijft continu nodig. Regelmatig is er druk om het groen in onze gemeente op te offeren. Bezuinigingen op het onderhoudsbudget zorgen ervoor dat duurdere vormen van beheer – bijvoorbeeld groenbeheer zonder gif – steeds ter discussie staan. GroenLinks blijft zich voor meer groen inzetten; het openbare groen is de voor- en achtertuin van iedereen. Samen houden inwoners en gemeente de natuur en het groen schoon zodat iedereen ervan kan genieten; om in te spelen, te bewegen, te ontdekken, van te eten en om leefruimte te bieden aan planten en dieren.

Stadslandbouw is een beweging die de lokale voedselproductie wil vergroten en beter zichtbaar maken. In Zutphen zijn er moes- en schooltuinen.  Ook zijn er tal van biologische winkels in de stad en biologische boerenbedrijven en landwinkels in de omgeving.  Daarnaast zijn er initiatieven om mensen meer te betrekken bij de voedselproductie, zoals ‘de Pluktuin’, ‘Eten uit de Buurt’ en ‘Tuinieren voor de Voedselbank’. GroenLinks waardeert deze initiatieven zeer.

Speerpunten GroenLinks 2014-2018

  • In elke wijk in Zutphen en Warnsveld eet- en speelnatuur, voldoende bloemdragende beplanting voor bestuivende insecten, zoals bijen, en bomen langs de wegen voor schone lucht. Gif bij groenonderhoud past hier niet bij.
  • GroenLinks omarmt initiatieven zoals streekmarkten, pluktuinen, boomgaarden en volkstuinen. Het maakt mensen meer bewust van wat ze eten en waar hun voedsel vandaan komt. Bewoners krijgen hiervoor meer mogelijkheden in het openbare groen en op terreinen die tijdelijk braak liggen.
  • Bij nieuwe ontwikkelingen hanteert GroenLinks een streefnorm van 75m2 groen per inwoner. Daarnaast stimuleren we dat regenwater wordt opgevangen ter ontlasting van het riool en om te stimuleren dat het water weer wordt geïnfiltreerd in de grond.

Actief ondersteunen we de ontwikkeling van het Ecologisch Stadspark. Waarbij we bewoners de ruimte geven om de plannen stap voor stap, in een voor hen haalbaar tempo te realiseren.