Ondernemend en aantrekkelijk Zutphen

Zutphen heeft één van de meest aantrekkelijke binnensteden van Nederland. Het dorpse karakter van Warnsveld en de Hoven en het prachtige landschap eromheen maken onze gemeente daarbij nóg aantrekkelijker.

Zutphen bruist van ondernemerschap en van goede ideeën die elkaar versterken. We willen de kracht van onze historische rijkdom, prachtige ligging, unieke speciaalzaken, levendige restaurants, creatieve organisatoren van evenementen en de culturele voorzieningen benutten en verbeteren. We willen dat Zutphen je ook op deze manier energie geeft.

Kracht van bewoners

Inwoners zorgen ervoor dat onze gemeente ook in de toekomst aantrekkelijk blijft. Wij willen daarom dat onze inwoners meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen, dat ze meedenken, meepraten en meewerken aan de vraagstukken die hen raken en dat de gemeente naar hen luistert. We willen sámen zoeken naar oplossingen voor problemen in de stad en het buitengebied. Ook willen we dat Zutphen actief meewerkt aan nieuwe initiatieven van burgers en ondernemers om de eigen buurt, binnenstad, buitengebied of een bedrijventerrein te verbeteren.

Aantrekkelijke gemeente om te wonen

Iedereen moet kunnen wonen in een betaalbaar en energiezuinig huis in een groene en levendige omgeving: een omgeving waar je je veilig en prettig voelt. De natuurspeelplaatsen, zoals die op de Praebsterkamp, zijn een mooi voorbeeld van hoe een kleine aanpassing direct zorgt voor een groenere en socialere invulling van de woonomgeving. GroenLinks Zutphen wil dat Zutphen ook op woongebied in balans is, dat we een tweedeling in de wijken tussen hoge en lage inkomens voorkomen. Zutphen moet aantrekkelijk en betaalbaar zijn voor zowel jong als oud, voor zowel studenten als starters, voor zowel mensen met lage als hoge inkomens. Tiny houses kunnen bijvoorbeeld een duurzame oplossing bieden voor jongerenhuisvesting. Daarnaast moeten woningbouwcorporaties en zorgverleners meer gezamenlijk optrekken, zodat ook ouderen en mensen met een beperking -die een aangepaste woning nodig hebben- veilig en prettig kunnen wonen.

Aantrekkelijke gemeente om te werken en te ondernemen

De werkgelegenheid in Zutphen moet toenemen. Dit kan met een goed vestigingsklimaat, goede samenwerking tussen gemeente en bedrijven en investeringen in een energieneutrale gemeente. Daarbij is de aansluiting tussen de verschillende betrokken partijen cruciaal: grotere bedrijven zoeken vakmensen, werkzoekenden een baan en het onderwijs leidt op. De gemeente kan dit bij elkaar brengen. 

Ook kleine ondernemers zijn belangrijk voor Zutphen, zowel voor de werkgelegenheid als voor de leefbaarheid van onze gemeente. Horecaondernemers en winkeliers hebben het moeilijk en panden staan leeg. Al deze spelers hebben belang bij een bruisende, aantrekkelijke (binnen)stad. Creatieve ondernemers, kunstenaars en startups moeten wat ons betreft meer ruimte krijgen; zeker wanneer winkelruimtes of kantoorgebouwen leeg staan. Een mooi voorbeeld hiervan is Inbox 15. Zutphen mag zich daarnaast nóg meer onderscheiden als ambachtsstad, zoals met Festival Ambacht21 jaarlijks al prachtig gebeurt.

Bereikbaarheid

Schone lucht is van levensbelang. GroenLinks Zutphen blijft hameren op meer focus in de bereikbaarheid van Zutphen met openbaar vervoer en de fiets. Het station is met 18.000 reizigers per dag een belangrijke toegangspoort. Wij willen openbaar vervoer dat ons zonder uitstoot van schadelijke gassen brengt naar waar we moeten zijn. Het busvervoer wordt als het aan ons ligt slimmer, flexibeler en bij voorkeur elektrisch georganiseerd. Zutphen moet bekend staan als een gemeente die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. Binnen de stad willen we dat je je gemakkelijk te voet of met de fiets kunt verplaatsen. De fietsroutes en -stallingen nodigen uit om vanuit alle wijken de binnenstad te bezoeken. Voor autorijders wordt het gebruik van slim parkeren, elektrische en deelauto’s steeds vanzelfsprekender. Naast het voordeel van een schonere lucht, verlaagt dit ook de parkeerdruk en verhoogt het de aantrekkelijkheid van de omgeving. 

Ook de aanleg van snel internet is een belangrijke factor voor betere bereikbaarheid, een toename van digitaal duurzaam verkeer, wat bovendien het vestigingsklimaat aantrekkelijker maakt. Voor (nieuwe) ondernemers is snel internet essentieel.

Toerisme

Toerisme is belangrijk voor werkgelegenheid, omzet in winkels en het behoud van een breed palet aan festivals en kunstmanifestaties. Daar profiteren alle inwoners van mee! Daarom blijft GroenLinks inzetten op een sterke profilering van Zutphen, een goede informatievoorziening en een breed aanbod aan activiteiten. We werken daarin samen met de regio - Hanzesteden en Achterhoek -, ondernemers en organisaties. Samen sta je sterker en vullen we elkaar aan. Bezoekers zijn meer dan welkom. Niet alleen voor een dag, maar juist ook om wat langer te blijven in één van de hotels, B&B’s of in bijvoorbeeld recreatiepark Bronsbergen. 

Cultuur

Ons kunst- en cultuuraanbod zorgt ervoor dat Zutphen een aantrekkelijke woongemeente is en dat mensen elkaar ontmoeten en zichzelf kunnen ontplooien. Hierbij is extra aandacht voor jongeren nodig om Zutphen ook voor hen aantrekkelijk te laten zijn. Daarnaast vinden we het belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur, los van het inkomen van hun ouders. Evenementen in Zutphen bestaan in alle vormen en stijlen, dit geeft ook de grote verscheidenheid aan inwoners en bezoekers aan. Deze diversiteit is wat ons betreft heel waardevol, wij willen dat iedereen kan blijven genieten van kunst en cultuur. We willen cultureel ondernemerschap in Zutphen bevorderen door kleinere initiatieven te ondersteunen en ruimte te geven en door de grotere organisaties uit te dagen tot meer samenwerking.

Veiligheid

Om de veiligheid op straat te waarborgen, moet de politie daadkrachtig kunnen optreden tegen overlast en criminaliteit. We vinden het ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen omgeving of dat ze worden weggepest of mishandeld. Samen met de politie moet de gemeente werken aan veilige wijken en een veilige binnenstad.

 

Speerpunten Ondernemend en aantrekkelijk Zutphen:

 1. Inwoners van onze gemeente doen, praten en denken mee over beslissingen die hen raken. De gemeente geeft burgers meer ruimte en zeggenschap over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen;
   
 2. De gemeente gaat voor leefbare groene wijken, betaalbare koopwoningen en voldoende betaalbare huurwoningen, ook voor starters en jongeren;
   
 3. De gemeente investeert in de balans en aansluiting tussen de werkgelegenheid die grotere bedrijven in Zutphen bieden en het opleidingsniveau en de vaardigheden van werkzoekenden in Zutphen;
   
 4. Creatieve ondernemers, kunstenaars en startups krijgen meer ruimte om leegstaande winkelruimtes of kantoorgebouwen te benutten. Dit vereist een snellere en flexibelere opstelling van de gemeente;
   
 5. Openbaar vervoer binnen gemeente Zutphen moet beter;
   
 6. De gemeente investeert in schoon vervoer;
   
 7. De historische binnenstad houden we bruisend voor inwoners en voor toeristen;
   
 8. Versterken van verblijfstoerisme;
   
 9. Cultureel ondernemerschap bevorderen en de diversiteit van cultuur in Zutphen behouden;
   
 10. Zutphen onderscheidt zich als ambachtsstad;
   
 11. Zutphen is een veilige plek om te wonen en specifiek om uit te gaan.2