onderwijs, potloden

Onderwijs

GroenLinks Zutphen zet zich actief in om samen met scholen, ouders, docenten en leerlingen de grote diversiteit aan primair en voortgezet onderwijs te behouden.

De gemeente brengt bedrijfsleven en onderwijs meer samen om werklokalen te stimuleren, waardoor leerlingen weten waarom ze iets leren. En de gemeente begint zelf als werklokaal voor maatschappijleer en stimuleert bedrijven en onderwijs dat voorbeeld te volgen door de combinatie van bijvoorbeeld wiskunde/meettechniek bij technische bedrijven en brood bakken bij de bakkerij.

We willen meer activiteiten financieren die bijdragen aan maatschappelijke participatie van kinderen, via sport, cultuur, verenigingsleven, school of anderszins. Er wordt geïnvesteerd in kunst- en cultuureducatie op de basisscholen en het voortgezet onderwijs in Zutphen en in Warnsveld.

GroenLinks Zutphen vindt dat geen enkele jongere voortijdig mag afhaken of worden afgeschreven en die ondersteuning krijgt, die hij of zij nodig heeft, zoals bij WALHALLAb of 2Getthere.

Scholen moeten afval scheiden en dit moet ook gescheiden verwerkt worden. De proef BClean die is gestart op het Baudartius wordt verder uitgebreid naar alle scholen in Zutphen en naar bedrijven binnen de gemeente.