http://www.zonh.nl/images/nieuws/ouderenzorg.jpg

Zorg

GroenLinks Zutphen zet zich ervoor in dat de mensen die zorg nodig hebben, kunnen rekenen op passende zorg en begeleiding dichtbij.

Zorgverleners worden in staat gesteld hun werk goed te kunnen verrichten door een wijkgerichte en generalistische aanpak en werkwijze. We willen dat medewerkers én mensen die zorg nodig hebben maximale zeggenschap hebben. GroenLinks wil daarom dat de gemeente zich komende periode voortvarend inzet voor een werknemerscoöperatie voor huishoudelijke hulp, waarin hulpen maximale zeggenschap hebben en cliënten hun vaste hulp kunnen houden. 

Ieder kind moet gezond en veilig op kunnen groeien. Daarom moet jeugdzorg snel, laagdrempelig en op maat ingezet kunnen worden. Door inzet van de GroenLinks-wethouder is in Zutphen de afgelopen vier jaar jeugdzorg altijd beschikbaar geweest. GroenLinks wil dat dat de komende vier jaar zo blijft, ongeacht het budget van de gemeente en de situatie van het gezin. 

Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk inkomen. Wij staan voor een goed armoedebeleid, waarbij de focus ligt op stevige ondersteuning op maat. Daarbij moet de gemeente open staan voor onorthodoxe maatregelen, zoals een pilot met de Goede Gieren. Ook wil GroenLinks dat schuldhulpverleners gaan werken vanuit Mobility Mentoring, waarbij het uitgangspunt is dat het wegnemen van stress voorwaarde is om armoede en schulden blijvend aan te pakken. 

Totdat het basisinkomen landelijk ingevoerd is, wil GroenLinks dat de gemeente zelf een experiment opzet, waarbij mensen in de bijstand meer ruimte krijgen.

Sociale activiteiten als sport, lidmaatschap van een vereniging en de bibliotheek moeten voor iedereen - vóóral voor kinderen - toegankelijk zijn. Daarom pleiten wij, naast de bestaande sportkaart, voor de komst van een cultuurkaart.