Uitgelicht

21 maart 2018 is het zover. Dan mag je naar de stembus om te kiezen wie er in de gemeenteraad van Zutphen komt. Een lastige keuze, want wie vertegenwoordigt nu het beste wat jij belangrijk vindt? Moet er meer geld naar het zwembad of jongerenhuisvesting, of juist meer geld naar cultuur, infrastructuur of zonnepanelen? Hoe organiseer je huishoudelijk hulp het beste? Wat doen we om meer mensen kans te bieden op een baan? 29 Raadsleden vertegenwoordigen straks weer 47 duizend inwoners in onze mooie gemeente. Ook -júíst- jouw stem telt daarbij.

Bij GroenLinks vinden we het belangrijk dat Zutphen in balans is, dat Zutphen er is voor alle leeftijden, dat je in Zutphen kunt wonen, werken en jezelf ontwikkelen. Iedereen is welkom in Zutphen en dat maken we ook letterlijk zichtbaar, door het initiatief om een regenbooggemeente te zijn en de prominente aanwezigheid van Artikel 1 van onze grondwet. Gelijke behandeling voor iedereen is helaas nog steeds niet vanzelfsprekend. Hier blijven we ons voor inzetten.

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Bij GroenLinks weten we dat je betrokken inwoners nodig hebt om je woonomgeving mooier te maken én te houden. Bijvoorbeeld op het gebied van groen: het opgeknapte Emerpark en de aanleg van natuurspeeltuinen. We vinden het belangrijk dat we als gemeente ons historische en groene karakter behouden en versterken. Wij zetten ons daar vol energie samen voor in.

Onze gemeente wordt steeds mooier! Fiets maar eens vanuit de Hoven over de door ‘echte Zutphenezen’ Zutphens blauw geschilderde brug naar de Noorderhaven en via een van de kleurrijke tunnels naar de binnenstad, beklim dan de Wijnhuistoren en bewonder het prachtige uitzicht over onze groene gemeente aan de mooiste rivier van Nederland. Iedereen heeft een rivier, maar wij hebben de IJssel! 

Hoe mooi zou het zijn als Zutphen ook in de toekomst haar historische uitstraling en duurzame ontwikkeling met elkaar in balans kan houden? Met het opwekken van energie door windmolens en zonnepanelen op nog meer daken. Want dat we onze energie anders moeten gebruiken en opwekken in de toekomst staat vast. Zoals Wat ons betreft mag Zutphen de meest duurzame monumentale stad en gemeente van Nederland worden. Zo zorgen we er voor dat Zutphen ook letterlijk energie geeft!

Onze 10 basisregels:

1. Wij geloven in de kracht van mensen, we geven ruimte aan initiatieven van bewoners, ondernemers en organisaties die onze gemeente mooier, eerlijker en schoner maken;

2. Wij durven ruimte te geven aan iets nieuws: om te verbeteren, te leren en te reflecteren op het bestaande en we jagen de gemeente aan hierin vooruitstrevend te zijn;

3. Wij geven voorrang aan schoon vervoer: wandelen, fietsen, elektrisch rijden en uiteraard openbaar vervoer;

4. Wij geven extra ruimte aan kleinschalige kunst en cultuur. We dagen de grotere organisaties hier ook toe uit;

5. Wij laten historie en innovatie samengaan, met een scherp oog voor duurzame ontwikkeling;

6. Wij zorgen dat het aanbod aan woningen in balans is, voor hoge en lage inkomens, voor jong en oud, voor alleenstaanden en gezinnen;

7. Wij kiezen voor meer groen in de stad, meer groen in onze woonwijken en behoud van groen in ons buitengebied: groen dat uitdaagt om te beleven en te behouden;

8. Wij staan voor een divers onderwijsaanbod: gelijke kansen voor iedereen;

9. Wij kiezen voor een mensgerichte aanpak en maatwerk in de zorg;

10. Wij kiezen voor een samenleving waarin iedereen erbij hoort en iedereen mee kan doen. 

 

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Ons verkiezingsprogramma is volledig beschikbaar via deze website.