Annelies Bickes
GroenLinks Zutphen

Annelies Bickes

Bestuursvoorzitter

“Laat degene die de wereld in beweging wil zetten eerst zelf in actie komen” . Socrates zei het al, GroenLinks doet het!

Een samenleving waarin iedereen er toe doet, waar gelijke kansen voor een ieder vanzelfsprekend zijn en waar we zuinig zijn op elkaar en onze omgeving. Wie wil dat nou niet!

Als lid van het managementteam van een school voor voortgezet onderwijs was het mijn verantwoordelijkheid dat, in het belang van de leerling, iedere collega zijn werk goed en met plezier kon doen. En dat in de meest optimale omstandigheden. Mijn belangrijkste taak was het faciliteren, ondersteunen en coachen van mijn team in een inspirerende en veilige omgeving. Zo zie ik ook mijn bestuurstaak bij GroenLinks: eraan bijdragen dat door alle leden en door de fractieleden in het bijzonder de idealen van GroenLinks goed over het voetlicht kunnen worden gebracht en gerealiseerd. En dat alles in het belang van de inwoners van de gemeente Zutphen. GroenLinks is een dynamische, inspirerende partij waar verbinding, balans en energie(k) de kernwaarden zijn. Bij zo’n partij voel ik me thuis en daar wil ik me dan ook graag voor inzetten.