Christina Oosterhoff

Christina Oosterhoff

Oud-Raadslid

Christina is fysisch geograaf en bestuurskundige. Zij is zich bewust van de noodzakelijke verdiepingsslag die nodig is om de urgentie van de veranderende samenleving te vertalen naar resultaten. Christina gaat voor de inhoud, heeft dossierkennis en is goed ingevoerd in het politiek handelen in de raad. Zij heeft de afgelopen periode een “groen” netwerk opgebouwd. Sinds maart 2010 zit Christina in de raad. Zij is het eerste aanspreekpunt voor de portefeuilles Beheer openbare ruimte, Natuur en Milieu, Onderwijs, Jeugd en jongeren Kunst en cultuur.

Er zijn de afgelopen periode (ondanks de bezuinigingen!) veel van de doelen die wij ons hadden gesteld gerealiseerd: er is een uitvoeringsprogramma Zutphen Energieneutraal, er is meer aandacht voor het natuurlijker beheren van groen in de stad, inclusief natuurlijk spelen, we hebben besloten dat onze musea en de bibliotheek - en misschien nog meer culturele instellingen - samen op zullen gaan trekken in het Broederenklooster...

Verder merk ik dat er echt beter wordt geluisterd naar burgers met goede ideeën. En die initiatieven wordt ook de ruimte gegeven. Een mooi voorbeeld hiervan is het Stadspark, waarin een groen betrokken en deskundige burgers een prachtig plan heeft opgesteld, dat nu samen met de gemeente stapsgewijs gerealiseerd gaat worden. Of bijvoorbeeld Helbergen, waar tijdelijk, tot er woningen gebouwd gaan worden, allerlei mensen de kans krijgen hun ideeën ten uitvoer te brengen. Bijvoorbeeld in de vorm van een stadscamping... En -nog met een slag om de arm want niemand weet nu al zeker wat er gaat komen -: ik ben ook trots op de veranderingen bij de Kaardebol. Nu de gemeente heeft gezegd dat zij de Kaardebol niet meer kan betalen, komen er ineens allemaal goede initiatieven voor de exploitatie van dit prachtige gebouw. En volgens mij zou best nog wel eens veel beter kunnen worden dan het was...

Genoeg om tevreden terug te kijken, maar nog niet voldoende om achterover te leunen. Het komende jaar zal vooral in het teken staan van het blijven bijsturen bij de besluitvorming rond Kaardebol, Broederenklooster, Stadspark, groen onderhoud en beheer. En natuurlijk alvast nadenken over waar het nog beter kan, en één van de onderwerpen die dan het eerst in mij opkomen is nog meer aandacht voor duurzaam vervoer: fietspaden en openbaar vervoer zullen nog belangrijker worden, zeker als we echt energieneutraal willen worden.

En als jullie suggesties hebben, houd ik me aanbevolen!
Christina Oosterhoff Hoornwerk 84 7201 GR Zutphen