Dolf Logemann
GroenLinks Zutphen

Dolf Logemann

Raadslid

Alle partijen pleiten tegenwoordig voor duurzaamheid en groen. GroenLinks is de enige partij die consequent en op alle niveaus werkt aan de versnelling van dit beleid. En dat is hard nodig, want ook in de gemeente ligt er een enorme opgave. GroenLinks kan ook hier het verschil maken!

Dolf voelt zich al heel lang verbonden met GroenLinks, voor hij in Zutphen kwam wonen ook elders in het land.

Hij is een belangrijk groen gezicht in Zutphen, onder andere door zijn initiatiefrijke rol in de groengroep en in het Emerpark. Zijn kennis op het gebied van ecologie, groen en duurzaamheid is enorm en dat is van grote toegevoegde waarde voor de GroenLinks fractie. Toch is dat niet zijn enige drijfveer om actief te worden in de dagelijkse politiek. Het brede vraagstuk hoe inwoners meer zeggenschap te geven en daadwerkelijk te betrekken, ook op andere terreinen, boeit hem sterk. Ook wil hij graag zijn ervaring in en buiten de Zutphense politieke arena aanwenden voor andere, minder groene onderwerpen.