Liza Luesink
GroenLinks Zutphen

Liza Luesink

Oud-fractievoorzitter

Ook wat jij doet maakt verschil!

Liza kan met recht 'het gezicht van GroenLinks Zutphen' worden genoemd. In de afgelopen periode heeft Liza bewezen over de juiste kwaliteiten te beschikken als lijsttrekker en fractievoorzitter. Zowel binnen de fractie (waar een ware teamgeest is ontstaan mede dankzij haar verbindende kwaliteiten) als in het samenspel met andere politieke partijen is zij energiek voorvechter van GroenLinks idealen.

Deze energie zag de kandidatencommissie ook in het gesprek terug toen zij haar ideeën voor de komende periode toelichtte. Liza verwacht veel van de mensen met wie ze samenwerkt en dus van de fractie, maar bovenal eist ze veel van zichzelf. Ze is een perfectionist die doorwerkt tot ze tevreden is. Ze daagt mensen uit te groeien en versterkt (zelf)vertrouwen door vooral sámen te groeien. Daarbij heeft Liza bewezen het beste in mensen naar boven te halen; haar energie werkt zeer aanstekelijk. 

Liza staat voor een nieuwe, frisse politiek: een politiek van mensen werkelijk serieus nemen, van lef hebben, met durf om te experimenteren. Ze kijkt daarbij zowel naar haar eigen handelen als dat van anderen om samen van te leren.

Liza is terecht trots op de verandering die GroenLinks Zutphen in de afgelopen jaren heeft ingezet, ook is ze sterk gedreven om die verandering als lijsttrekker verder uit te bouwen. Ze stelt zichzelf als doel eraan bij te dragen dat minder mensen in armoede of met schulden hoeven te leven. Verder maakt ze zich sterk om er in onze gemeente alles aan te doen een schone wereld achter te laten voor onze kinderen. Liza heeft zin in de toekomst!

Wat de kandidatencommissie betreft beschikt Liza bij uitstek over de competenties en kwaliteiten die een lijsttrekker nodig heeft om bij te dragen aan de groene en sociale ambities van GroenLinks Zutphen.