Patricia Withagen

Wethouder

"Ruimte is voor mij cruciaal. Ruimte om te genieten. Van Zutphen, van het leven, van elkaar. Ruimte krijgen en vooral ook ruimte geven, aan anderen. Ruimte om te spelen en te sporten. Ruimte voor ontmoeting, bjivoorbeeld op een levendige IJsselkade. Ruimte om initiatief en inspiratie te laten bruisen, in de energieke stad die Zutphen is met haar kleurrijke bewoners."

Patricia is als wethouder een goede vertegenwoordiger van GroenLinks en onze stad. Zij ziet de urgentie van een cultuuromslag in het politiek handelen binnen en buiten het stadhuis en wil daar graag aan bijdragen. Patricia vindt creativiteit, daadkracht en optimisme belangrijke competenties en wil inhoud verbinden met overtuigingskracht. Daarbij legt zij contacten en werkt samen met partners en burgers in de stad.

Na 4 jaar wethouder te zijn geweest wil ik in deze nieuwe periode werken aan een groener en socialer Zutphen. Natuurlijk blijf ik mij inzetten voor meer energiebesparing, meer zonnepanelen en meer windmolens. Schone energie werkt. Maar de grootste uitdaging is de komende jaren om goede zorg en begeleiding te bieden aan de mensen die het op eigen kracht niet redden in onze samenleving. Juist daar wil ik aan blijven werken.

Stel je voor ... in Zutphen kijken we echt naar elkaar om.

 

GroenLinks staat voor goede zorg in de buurt. Sterkere sociale netwerken zorgen ervoor dat bewoners samen zorgen voor de leefbaarheid in de buurt en voor elkaar. Mensen nemen, samen met familie, buurt- en lotgenoten meer het heft in eigen hand om ziekte en sociale problematiek te voorkomen of er beter mee om te gaan. Mensen die dat nodig hebben kunnen rekenen op passende zorg en begeleiding, zo dicht mogelijk bij huis. Door zorgprofessionals die, voor een eerlijk loon, de ruimte krijgen hun vak uit te oefenen.

GroenLinks gelooft in de kracht van samen. Iedereen krijgt de kans om eigen talent en kracht te ontwikkelen. Mensen die het op eigen kracht niet redden verdienen respect en menselijkheid. Geen eigen schuld dikke bult of het recht van de sterkste. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we de kansen op onderwijs, werk en meedoen aan onze samenleving eerlijk delen.

GroenLinks vindt een 'andere overheid' veel belangrijker dan een 'kleine overheid'. Gericht zijn op dialoog en oprecht nieuwsgierig zijn naar elkaars argumenten en beweegredenen. Kennis en ervaring delen en bundelen. Niet alleen in de politiek, maar ook in het gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ruimte en vertrouwen geven, zonder vooraf te weten wat er precies gaat gebeuren. Loslaten, maar niet de rug toekeren. GroenLinks blijft aanwezig en nabij.

Ik kies voor écht omkijken naar elkaar!
Patricia