Patrick Reeuwijk

Patrick Reeuwijk

Lid (oud-bestuurslid)

Patrick Reeuwijk woont sinds 2002 in Zutphen, hij is werkzaam bij Gelders Erfgoed en het Gelders Archief in Arnhem als coördinator Financiën & Facilitair Beheer. Met zijn vrouw, dochter en zoon woont hij in Leesten. Hij is als vrijwilliger betrokken bij diverse initiatieven in Zutphen, zoals de Visiegroep Duurzaam Zutphen, Fairtrade Zutphen en het middeleeuws erf van Atelier 3D op de Kaardebol. Hij vindt het belangrijk om actief te zijn in de samenleving, om te zorgen voor een groenere, socialere en eerlijke samenleving.

Toen ik in Zutphen kwam wonen wilde ik zo snel mogelijk kennis maken met de inwoners. Ik ben mij actief gaan inzetten voor duurzaamheid, de laatste jaren was ik voorzitter van de Visiegroep Duurzaam Zutphen. Ik ben voorzitter van Fairtrade Zutphen en stichting Erve Eme. Ik vind het belangrijk om goede contacten op te bouwen binnen onze gemeente. Hierdoor hoor en zie ik veel en kan ik ook een goed afgewogen mening vormen.

Zutphen is een gemeente met de charmes van een dorp en de gemakken van een stad, dat is de kracht van deze gemeente, daar moeten we gebruik van maken.

GroenLinks is naar mijn mening de partij die de juiste veranderingen wil en kan bewerkstelligen. Zorgen voor een omslag naar een duurzame, zorgzame en eerlijke samenleving. Waar burgers de ruimte krijgen hun ideeën vorm te geven in alle vrijheid, met respect voor anderen.

De komende jaren wil ik mij voor GroenLinks inzetten voor de stimulering van toerisme. Zutphen is in potentie een groot toeristisch walhalla, hier moeten alle kansen snel gegrepen worden. Intensieve en vooral opbouwende samenwerking op dit gebied is essentieel, alleen dan krijgen we een goed resultaat.

Daarnaast wil ik mij onder andere inzetten voor lokale initiatieven op gebied van duurzame voedselvoorziening. Door bijvoorbeeld ruimte te maken voor stadslandsbouw en volkstuinen, de biologische markt op donderdag te vergroten, het ondersteunen van het initiatief voor een streekmarkt en het bevorderen van koop en verkoop van lokaal/regionaal gekweekte groenten/fruit.