Victor Boldewijn

Victor Boldewijn

Plaatsvervangend fractievoorzitter en Raadslid

Victor is zelfstandig ondernemer en docent bij Saxion Hogescholen. Victor kan zijn opvattingen over de door hem gewenste samenleving duidelijk verwoorden. Zijn houding en werkstijl is open en betrokken, waarbij eerlijkheid, transparantie en zijn kracht om te verbinden, belangrijke waarden zijn. Victor is een prettige en optimistische communicator.

Ik ben Victor Boldewijn, 33 jaar en vol overtuiging actief voor GroenLinks. In het dagelijks leven ben ik docent bij Saxion waar ik lesgeef aan de academies mens & maatschappij (Enschede) en toegepaste psychologie (Deventer). Daarnaast ben ik met groot plezier actief als ondernemer in een trainings- en adviesbureau voor de gezondheidszorg.

GroenLinks is voor mij de partij met de meest realistische kijk op de wereld die een goede balans weet te vinden tussen wat belangrijk is voor mens en omgeving. GroenLinks is voor mij de partij die de wereld bekijkt vanuit mogelijkheden en oplossingen. Een manier van kijken die ook bij mij past. Ik heb in mijn leven gewerkt als hulpverlener, ondernemer, vrijwilliger en docent en heb in die rollen gezien hoe lokaal gevormd beleid soms drastische gevolgen kan hebben voor individuele mensen. In die verschillende rollen heb ik tegelijkertijd ook gezien dat kansen soms voor het oprapen liggen. Kritisch blijven bij het ontwikkelen van nieuw beleid en daarin steeds weer beoordelen wat dit betekenen kan voor individuele mensen is waar ik mij de komende jaren graag voor wil inzetten. Daarbij wil ik graag uitgaan van de kracht van individuen, maar ook achter mensen gaan staan als zij niet de mogelijkheden zien om overeind te blijven. Helaas leven we niet in een maatschappij waarin het iedereen lukt om mee te komen. De komende jaren zou ik graag het sociale gezicht dat ook bij GroenLinks past willen vertegenwoordigen in woord en daad.

Ik vind het erg belangrijk dat we omkijken naar elkaar en niet wegkijken.

 

De komende jaren zal de maatschappij zich omvormen van een verzorgingsstaat naar een participatie staat. De gedachte hierachter is dat iedereen mee moet doen, een rol moet hebben in de (lokale) samenleving. Het sociale domein verandert drastisch. Ik begrijp dat dit nodig is, maar wil er voor waken dat we met elkaar niet al te gemakkelijk uitgaan van het feit dat eenieder dit lukt. We leven in een zeer complexe samenleving die aan elkaar hangt van ingewikkelde regels, processen en procedures. Ik vind het belangrijk dat we om blijven kijken naar mensen in moeilijke omstandigheden en niet te gemakkelijk uitgaan van het feit dat mensen het wel redden. Dan kijken we weg en daarmee doen we een grote groep geen recht aan. Al die veranderingen in het sociale domein zullen de komende jaren op ons afkomen. Ook lokaal zullen we met elkaar moeten beoordelen waar verantwoordelijkheden moeten komen te liggen en zullen er beslissingen moeten worden genomen die mensen direct kunnen raken. Doordat ik al jaren, zowel professioneel als vrijwillig, actief ben in dat sociale domein ken ik de uitdagingen die ons te wachten staan. Ik zet mij daar graag voor in!

Als ondernemer zie ik dagelijks hoe je met creatieve ideeen kansen kan pakken. Ondernemers hebben de toekomst en kunnen van onschatbare waarde zijn voor de lokale economie, maar ook voor mensen die misschien niet als vanzelf meekomen. Ook ondernemers kunnen op mijn inzet rekenen de komende jaren!