Oude Bornhof
Oude Bornhof

Alleen maar winnaars Oude Bornhof

GroenLinks ziet op het Oude Bornhof met Stichting Eetlust een mooie ontwikkeling ontstaan. In het 700 jaar oude testament van de heer Borro staat dat het pand nooit verkocht of verhuurd mag worden voor een ander doel van de opvang van armen en zieken. Jarenlang is hier al invulling aan gegeven naar de geest in plaats van naar de letter van het testament. Dat lijkt ons maar goed ook: Wie wil er in Zutphen nou terug naar de opvang van armen en zieken van 700 jaar geleden, toen iemand van 30 al bejaard was?

Nog steeds willen zowel de Gemeente als de eigenaar dat Huize Borro een maatschappelijke invulling krijgt, waar mensen (waaronder nadrukkelijk ook ouderen) elkaar kunnen ontmoeten. Samen hebben ze geconstateerd dat zo’n maatschappelijke invulling in de toekomst alleen haalbaar is als het ondersteund wordt met commerciële activiteiten, zoals bijvoorbeeld lichte horeca. Het verzoek van Stichting Eetlust om een jaar lang de ‘oude koffiekamer’ van Huize Borro te huren, past hier wat GroenLinks betreft naadloos in. In een opiniestuk werd gesuggereerd dat stichting Eetlust een ‘genereuze behandeling’ krijgt. Eetlust betaalt echter huur aan de eigenaar en de Gemeente toetst de aangevraagde (tijdelijke) vergunningen aan de voorwaarden die daarvoor gelden. Het enige dat Stichting Eetlust verweten zou kunnen worden is dat ze vanuit enthousiasme te voortvarend zijn geweest. GroenLinks vergeeft hen dat van harte en pleit net als Wendy Dienske (ingezonden brief Stentor 17 mei) voor ‘liever te veel lef dan te veel laf’.

GroenLinks vindt het bijzonder onverstandig dat het CDA en de SP op 19 mei jl. een motie hebben ingediend waarin zij het college verzoeken geen tijdelijke ontheffing en horecavergunning te verlenen aan Eetlust. GroenLinks ziet juist alleen maar winnaars als Stichting Eetlust wel tijdelijk gevestigd wordt in De Born. Het biedt een mooie gelegenheid uit te vinden hoe dit functioneert en waar we bij een structurele invulling rekening mee moeten houden. Het geeft de Ouderenbonden en bewoners een jaar de tijd om een concreet en haalbaar plan te ontwikkelen. En het geeft de Gemeenteraad de tijd om te bepalen hoe dit alles past binnen de kaders en keuzes die in de loop van 2014 nog gemaakt moeten worden over ontmoetings- en activiteitenplekken voor (onder andere) ouderen in Zutphen en Warnsveld.

De gemeente Zutphen staat, net als andere gemeenten, voor de grote uitdaging om vanaf 2015 met beperkte financiële middelen voldoende gelegenheid te bieden voor ontmoeting, activiteiten en begeleiding van inwoners die het in onze samenleving niet op eigen kracht redden. GroenLinks pleit ervoor ruimte te bieden aan de creativiteit van maatschappelijke organisaties die ondernemend zijn en van ondernemers die sociaal en maatschappelijk zijn. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat sociaal ondernemerschap de toekomst heeft. Het mooie van Zutphen is dat het hier bruist van dit soort ondernemende inwoners. Stichting Eetlust is zo’n voorbeeld. Net als de coöperatie Atelier3D, waar zij lid van zijn. Laten we hen de ruimte geven die nodig is om ‘sociaal ondernemerschap’ tot volle bloei te laten komen.