Archeologie

Al jarenlang is Zutphen gezegend met een enthousiast team, dat alle schatten in de bodem uit het verleden onderzoekt.

Al jarenlang is Zutphen gezegend met een enthousiast team, dat alle schatten in de bodem uit het verleden onderzoekt. De stadsarcheoloog Michel Groothedde en zijn medewerkers hebben in 25 jaar stadsonderzoek de geschiedenis van de stad op zijn kop gezet. Zo is bekend geworden, dat Zutphen veel ouder is dan men ruim een decennium geleden nog dacht. Aangetoond is dat onze stad behoort tot de vroegst ontwikkelde steden van ons land. “Archeologie is de materiële neerslag van menselijk handelen in het verleden. Het is ons collectieve geheugen, dat de bodem voor ons heeft bewaard”, aldus Groothedde tijdens de presentatie van de archeologienota. Maar waarom nu (weer) een nota. Daar hebben we er toch wel genoeg van. Groothedde vervolgt: “maar…ons collectieve geheugen is zwaar dementerend.” Dat valt misschien in Zutphen nog wel mee, dankzij het archeologische inspanningen, maar elders in ons land en in Europa is dat wel degelijk het geval. Dat is op Europees niveau al in 1992 onderkend door het tekenen van het zogenaamde Verdrag van Malta. Dit verdrag heeft in Nederland geleid tot een nieuwe Archeologiewet. Essentie van deze wet is dat de bodem niet meer verstoord mag worden, voordat een deskundig archeoloog onderzoek heeft gedaan. Om dat allemaal goed te doen, was het nodig – en ook wettelijk verplicht – om archeologiebeleid vast te stellen. Zutphen is daar al veel verder in dan menig andere stad. Van het gehele gemeentelijke grondgebied is bekend waar archeologische waardevolle plekken zijn en hoe waardevol ze zijn. De volgende stap is dan op te schrijven in een nota hoe je met deze waarden omgaat. Dat is door Groothedde en zijn team op een heldere manier opgeschreven in de Beleidsnota Archeologie. Aan het beleid zijn ook kosten verbonden, maar deze worden doorberekend aan de projecten waarop zij betrekking hebben. Onze fractie vindt het behoud van ons rijke verleden een belangrijke zaak en heeft grote waardering voor alles wat het archeologische team heeft bereikt. Ga maar eens kijken op de Kaardebol en je kijkt je ogen uit. Wij kunnen dan ook instemmen met het nieuwe archeologiebeleid. Mooi meegenomen is, dat een aantal gesubsidieerde ID-banen nu gewone reguliere banen worden. Dat is waar deze regeling toch ooit voor bedoeld was. Door: André Putker, plaatsvervangend raadslid