Betoog: Herstelmaatregelen en organisatievorm GelreWerkt!

Afgelopen maandag hield Martine Westerik in de raadsvergadering een betoog waarbij ze stil stond bij de (landelijke) algemene beschouwingen en de herstelmaatregelen voor GelreWerkt.

"Dank u wel, voorzitter.

 

Vandaag wil ik eerst even stilstaan bij de algemene beschouwingen (in Den Haag) van vorige week woensdag en dan vooral die van 'onze' Jesse Klaver. Ik vond het bijzonder hoe hij in zijn verhaal durfde toe te geven dat wat GroenLinks anders zou moeten doen, had kunnen doen en kan doen.

Iedereen heeft zijn eigen waarden en normen, perspectieven en meningen. En die kunnen verschillen, flink verschillen, maar dat is niet erg als je zuiver en integer staat, waarvoor je staat. Daarbij handelt iedereen zoveel mogelijk naar eer en geweten. Reflecteren, in de spiegel durven kijken en toe durven geven als je het misschien niet bij het juiste eind hebt gehad is hierbij heel belangrijk. En misschien nog wel het allerbelangrijkste: durf te twijfelen.

Zutphen zit in zwaar weer en des te meer raakten de woorden van Jesse mij. Hij heeft besloten om het anders te gaan doen. Hij wil het welles-nietes in de politiek achter zich laten en nog meer kijken naar wat er nodig is om op hoofdlijnen het debat te voeren. Daarvoor kijkt hij ook kritisch naar wat GroenLinks landelijk zelf anders moet gaan doen. Niet afgerekend worden op woorden, oftewel scorebordpolitiek, maar of politici daadwerkelijk in staat zijn om de “echte” problemen op te lossen.

Als ik dan kijk naar mijzelf, onszelf, hier in Zutphen, dan concludeer ik dat wij in het verleden scherper hadden kunnen zijn, meer hadden kunnen doorvragen en scherper op het verkrijgen van informatie hadden kunnen zitten. Maar ik moet ook eerlijk zijn en kijken naar wat er vandaag gebeurt en dan zie ik een college dat heel hard werkt en haar best doet en het anders doet dan in het verleden het geval was. We worden telkens en ruim op tijd geïnformeerd en de raad is serieus meegenomen in dit geheel.

En zo lijkt er na een lang hoofdstuk nu eindelijk een einde te komen aan de manier waarop het oude Plein, het huidige GelreWerkt!, bestuurd, geleid en opgetuigd werd.

Vele krantenartikelen, fora en raadsvergaderingen zijn er al aan gespendeerd. We willen hier dan ook niet al te veel woorden meer aan toe voegen. We zijn blij met de zojuist gedeelde toestemming van de ondernemingsraad van GelreWerkt!

Wat we nog wel willen meegeven aan het college is het volgende: zorg niet alleen voor rust onder het personeel, zoals zij zelf vragen, maar vooral ook voor de klanten, onze medebewoners, die afhankelijk zijn van onze sociale dienst.

We hebben al vaker aangegeven wat in onze ogen hiervoor nodig is: een goede en gelijkwaardige manier van bejegenen, waarbij je samen komt tot oplossingen en stappen voorwaarts en die niet opleggen vanuit repressie. Mijn voorganger Victor Boldewijn was hier in de vorige periode terecht heel scherp op. Dit heeft bij ons ook in de vorige fractie al veel gespreksstof opgeleverd en maakte dat wij medevoorstander waren van het scheiden van werk en inkomen.

Geef je personeel die tools in handen om onorthodox te kunnen werken, denken en handelen in samenwerking met de arbeidsmarkt, oftewel de ondernemers waar we als gemeente zo ontzettend van afhankelijk zijn.

Het vraag- en aanboddocument van GelreWerkt! staat vol met woorden als lef tonen, samenwerken, meedenken met ondernemers. Dit krijgen we echter niet altijd mee vanuit het werkveld zelf. Er is daar nog werk aan de winkel.

In de bejegening en klantbenadering loopt het ook nog niet altijd. Maar dat kan ook niet. Want ieder van ons weet dat wanneer het bovenin je organisatie niet lekker loopt, het onderin gaat rommelen, men gaat zwemmen. Daar is gelukkig al hard aan gewerkt, maar als je dan ineens aanloopt tegen bureaucratische zaken, waardoor je ook nog eens gehinderd wordt in je werk, helpt dit geenszins. We hebben echter ook gezien dat het steeds beter gaat en er steeds vaker voorbeelden voorbijkomen van goede hulp, mooie samenwerkingen en oplossingen die zijn ontstaan in samenwerking met ondernemers, inwoners en GelreWerkt!

Het is dus hoog tijd dat dit meer en meer de ruimte krijgt en daarvoor is die rust nodig, door de organisatie nu eindelijk goed en stevig neer te zetten. Deze herstelmaatregelen geven dat fundament waar Zutphen na al die tijd naar verlangt.

Wel wil ik nog even een woord richten aan alle werknemers van GelreWerkt! Ik geef het je te doen om te werken in een organisatie die keer op keer anders moet werken of verandert. Weet dat jullie gezien worden en wij zien dat er desondanks altijd hard gewerkt wordt. Het is dan ook nodig om gauw aan het werk te gaan en om te DOEN, oftewel zo spoedig mogelijk verder te bouwen en de verworvenheden die al werken te borgen. Het is tijd om rust te creëren, niet alleen voor de klanten, maar zeker ook voor jullie.

Ook wil ik kort het woord richten aan het college en speciaal aan wethouder Werger. Ga er maar aanstaan, om in zo’n korte tijd zo’n mammoettanker (zoals mevrouw Werger het zelf eens verwoordde) te moeten keren en aan de gang te krijgen. Herstel wat nodig is en ook tegen u en uw ambtenaren wil ik zeggen, dat we zien dat er hard gewerkt is en wordt.

Wij hopen dat u onze aandachtspunten meeneemt en dat er gauw meer rust in de tent komt, zodat alle energie vanuit alle lagen gericht kan worden op de grote opgaven waar Zutphen voor staat.

Heel veel succes!"

 

Martine Westerik

Fractievoorzitter GroenLinks Zutphen en Warnsveld