Bezuinigingen: het eindigt in mineur

Iedereen heeft in de krant kunnen lezen wat er vorige week is gebeurd: de voltallige oppositie verliet de raadsvergadering. Ik vond en vind dit een drama!

En toch heb ik er zelf toe bijgedragen, door niet in te stemmen met het ordevoorstel van de oppositie om de vergadering 14 dagen uit te stellen. Wat waren mijn overwegingen?

Mijn belangrijkste overweging was dat ik vond dat er wel degelijk voldoende tijd was om het amendement van de oppositie serieus te behandelen: we hadden de dinsdag- en woensdagavond, en als we er dan niet uit waren hadden we altijd nog kunnen besluiten langer de tijd te nemen. Ik vond het ordevoorstel dus voorbarig. Bovendien zouden we, als we 14 dagen uit zouden stellen, mogelijk in tijdsdruk zijn gekomen. De 14-de juni was nml echt de uiterste datum waarop het besluit gevallen moest zijn, ivm onder andere verplichtingen aan de provincie. Het leek mij niet goed voor de besluitvorming om tijdsdruk te voelen. Mijn overwegingen om niet in te stemmen met verdagen van de vergadering waren dus juist dat ik de tijd wilde nemen voor de besluitvorming. Samen met de oppositie. Want, zoals Johan ook schrijft, over de pijnpunten zijn we het raadsbreed eens. Had er dan meer ingezeten dan het amendement van de coalitie, dat nu is aangenomen? Hadden we meer geld kunnen vrijmaken voor kunst en cultuur, de alphahulpen, de Kaardebol? Dat is natuurlijk de vraag waar het om draait. Tja, hier kan ik niet eenvoudig met ja of nee antwoorden. Het college stelt van niet. Ik zelf denk dat het op de totale begroting van de gemeente altijd mogelijk moet zijn je geld net iets anders uit te geven dan nu in de begroting staat. Er is dus ruimte voor wijzigingen, maar dan gaat het altijd ergens anders pijn doen. Al met al, een slotakkoord in mineur, maar het besluit is wel gevallen. Vanaf nu is het aan de raad om de verschillende toezeggingen en uitwerkingen met aandacht te volgen, want het zwembad staat er nog niet, het culturele hart is er nog niet en de nieuwe Muzehof is nog niet verrezen. En ook de alphahulpen zijn nog niet uit de gevarenzone. Wordt vervolgd. En ik hoop dat we dat vervolg in dezelfde opbouwende sfeer kunnen doen die in Zutphen in de raad gebruikelijk was, samen met de oppositie. Christina