BIJEENKOMST 11 FEBRUARI

Iedereen aan het werk-GroenLinks Zutphen

GroenLinks staat voor een sociaal en solidair land. Meedoen en het bieden van kansen staan daarin centraal.

Vooraankondiging NETWERKBIJEENKOMST GROENLINKS 11 FEBRUARI GroenLinks staat voor een sociaal en solidair land. Meedoen en het bieden van kansen staan daarin centraal. Werk voor iedereen is ons ideaal. Door werk doe je mee, ben je zinvol bezig, heb je sociale contacten en kun je je verder ontwikkelen. Hiervoor is onderwijs en scholing nodig, maar ook de juiste financiële prikkel voor zowel werkgevers als mensen die een uitkering ontvangen. “Iedereen aan het werk” betekent dat we ons in het werkgelegenheidsbeleid niet richten op enkele doelgroepen maar op iedereen. Daarvoor is een breed werkaanbod nodig, van reguliere werkgevers tot sociale werkplaatsen en van sociaal ondernemers tot leerwerkbedrijven.Per saldo leidt dit tot een weerbare, vitale en meer sociale samenleving en kan op termijn wellicht op de kosten van uitkeringen worden bespaard.Daarom wil GroenLinks Zutphen op 11 februari het gesprek aangaan met ieder die wil bijdragen aan het ideaal van “Iedereen aan het werk”  De volgende vragen komen aan de orde: Waarom lukt het nu nog niet? Waar lopen we tegen aan? Wat kan beter? Voor welke doelgroepen? Wat is de rol van de gemeente, van scholingsinstellingen, van werkzoekende zelf, van uitkeringsinstantie, van bedrijven? NETWERKBIJEENKOMST 11 FEBRUARIGroen Links organiseert hiervoor netwerkbijeenkomst over het thema “Iedereen aan het werk”. Tweede Kamerlid Ineke van Gent zal deze dag een bezoek brengen aan de Driekant en ’s avonds zal zij het onderwerp vanuit landelijk perspectief belichten.Het programma bestaat uit drie onderdelen.1. Stellingnames door de uitgenodigde GroenLinks-politici: Ineke van Gent (kamerlid),een lid van Provinciale Staten) en Johan Luijendijk (Raadslid Zutphen).2. Vraaggesprek met de uitgenodigde vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven3. Gesprek met het publiek.De avond moet de plaatselijke fractie bruikbare ideeën opleveren om in Zutphen “Iedereen aan het werk” te krijgen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom op 11 februari vanaf 19.30 uur in het IJsselpaviljoen te Zutphen. Jaap Meijer, Rob Gort en Johan Luijendijk