Kom op 5 oktober naar Voorst
Kom op 5 oktober naar Voorst

Boeren, burgers en het boerenland

Het ene na het andere schandaal vliegt ons om de oren; megastallen waar de koe nooit meer naar buiten gaat, embryofabrieken, glysofaat, fypronil, diermishandeling in slachthuizen. Tegelijkertijd beheren de boeren het grootste deel van ons buitengebied. Is de landbouw een belangrijke economische sector. Willen we eten op ons bord. En een mooi landschap en levendige natuur. 

Naar welk type landbouw willen wij? Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden? En hoe kijken de boeren daar zelf naar?

Op donderdag 5 oktober kan je hierover meepraten in onze buurgemeente Voorst. De lokale afdelingen van GroenLinks en PvdA hebben Professor Dr. Ir. Rudy Rabbinge (Wageningen Universiteit) gevraagd een voordracht te houden over de productie-ecologie. Dat is het samenspel tussen het produceren van gezond en duurzaam voedsel, een goed inkomen voor de boer, natuurbehoud en een leefbaar platteland. 
Na het verhaal van professor Rabbinge geven Evert Jan Wijers van de lokale boerenorganisatie LTO en Dirk Jan Schoonman van de vakbond van melkveehouders hun reactie. 
Iedereen is van harte welkom om deel te nemen in het gesprek. Toegang is gratis, opgave is niet nodig. 

Datum: donderdag 5 oktober
Tijd: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
Plaats: Dorpshuis Voorst, Schoolstraat 14, Voorst