Broederenklooster: noodzaak, kans of vergissing?

Rond het plan Broederenklooster is veel ruis en rumoer. Hoog tijd voor helderheid. GroenLinks weegt hieronder de feitelijke situatie.

GroenLinks begrijpt het ongemakkelijke gevoel rond dit project en heeft daar intern heel stevig over gediscussieerd. GroenLinks vindt het Broederenklooster binnen de afgesproken financiële kaders een verantwoorde investering in kunst en cultuur voor Zutphen. Er is geen beter alternatief om de voorzieningen ook op lange termijn te behouden en een structurele bezuiniging op het budget van bilbiotheek en musea te realiseren. Bovendien draagt het Broederenklooster bij aan de aantrekkelijkheid van de stad voor inwoners en toeristen.

Rond het plan Broederenklooster is veel ruis en rumoer. Hoog tijd voor helderheid. GroenLinks weeg hieronder de feitelijke situatie.

Als gevolg van de crisis moet ook de gemeente Zutphen zwaar bezuinigen. Onderdeel daarvan is een  een noodzakelijke structurele bezuiniging van € 500.000,-- op musea en bibliotheek. Het college komt met een plan om de twee musea, de bibliotheek, de archeologie en toeristische informatie te clusteren in  het Broederenklooster: één administratie, één balie, één afdeling communicatie, breed inzetbare medewerkers, meer samen-werking. Daarmee wordt de noodzakelijke bezuiniging gehaald.

Het eerste plan was te rooskleurig. Na intensieve discussies met raad, stad en belanghebbenden ligt er  nu een realistisch en goed onderbouwd plan. Het kunst- en cultuuraanbod van musea en bibliotheken blijft op niveau. Dat is nodig om als stad aantrekkelijk te blijven! Kunst en cultuur zorgt voor verbinding tussen (groepen) inwoners, en trekt bezoekers en toekomstige inwoners naar de stad. De aanbouw wordt niet groter dan nodig, maar zorgt er wel voor dat bestaande monumenten (de Broederenkerk en het huidige stedelijk museum) ook op de lange termijn goed gebruikt kunnen worden en daardoor bestaansrecht houden. Dit plan stelt de bestaande organisaties van de bibliotheek, museum en archeologische dienst in staat door te gaan met wat ze al jaren naar  tevredenheid doen, en geven ze de ruimte om nieuwe wegen in te slaan door samen te werken.

Kunnen we dit wel betalen in een tijd van fors bezuinigen? Ja, dat kan. Ten eerste omdat de provincie van de eenmalige investeringskosten de helft betaalt. En ten tweede omdat het jaarlijks een bezuiniging oplevert van € 500.000,--, terwijl de voorzieningen op peil blijven. Anders gezegd: de gemeente investeert één keer 4 miljoen en kan daardoor elk jaar een half miljoen minder uitgeven.

Lopen we geen risico dat de kosten uit de hand lopen of dat er niets terecht komt van de beoogde samenwerking? GroenLinks stelt de harde voorwaarde dat er geen sprake kan zijn van enige overschrijding: elk eventueel meerwerk zal door minderwerk gecompenseerd worden. Ook is het belangrijk om met de nieuwe stichting, waarin de organisaties gaan samenwerken, goede afspraken te maken over bestuurbaarheid, prestaties en verantwoording. Uiteindelijk is de inhoud van het Broederenklooster voor GroenLinks belangrijker dan de stenen. Dit betekent dat de verschillende  functies binnen het Broederenklooster elkaar echt moeten versterken en dat zowel inwoners als toeristen zich er welkom voelen.

Is er een beter alternatief? De tegenstanders hebben tot op heden geen uitvoerbaar alternatief aangedragen, waarmee de noodzakelijke bezuiniging wordt gerealiseerd. Bestaande gebouwen, zoals leegstaande kantoorpanden of de Hanzehof, geschikt maken voor museale functies zal de gemeente minstens zo veel kosten als de huidige investering. Daarbij kan dit tot leegstand leiden van het huidig stedelijk museum en/of de Broederenkerk. Dit is niet alleen kostbaar, maar ook onwenselijk. Bovendien vervalt dan de financiële bijdrage van de provincie.

GroenLinks begrijpt het ongemakkelijke gevoel rond dit project en heeft daar intern heel stevig over gediscussieerd. De absolute noodzaak van bezuinigen brengt ons tot steun voor dit inmiddels goed onderbouwde plan. Er is geen haalbaar of beter alternatief. En het Broederenklooster is ook een kans voor de aantrekkelijkheid van Zutphen in de toekomst. Na alles wat er aan denkkracht, geld en in gesprek gaan met de stad al in dit plan is gestopt, vinden wij het Broederenklooster nu nog torpederen een onverantwoorde vergissing.