Bronsbergen: weer geen stap verder

Maandag 21 november is er weer eens gesproken in een forum over al dan niet handhaven op het gebied van illegaal wonen in het recreatiepark Bronsbergen.

PvdA en VVD hadden een initiatief voorstel om gedeeltelijk te herbestemmen ingediend en het college had een voorstel om over een half jaar te gaan handhaven en ondertussen mee te werken aan een verbetering van de recreatieve functie van het park.De bespreking leek één groot toneelstuk. Veel partijen vonden dat we er nu niet uit konden komen. Mijn reactie was dat we er zeer gemakkelijk uit konden komen als je begint met de hamvraag: mag er in de toekomst permanent gewoond worden door individuen of niet. De uitwerking na die beslissing is dan gemakkelijk. Maar nee, het bleef maar draaien om de hete brij heen. Het aanknopingspunt daarvoor lag in het idee van Hanneke Siebelink van Stadsbelang om te werken aan een nieuwe toekomst voor het park bijvoorbeeld door er zorgrecreatie mogelijk te maken. Geweldig idee natuurlijk, maar tja, als de gemeente alle problemen die door ondernemers veroorzaakt worden, (mede) zou moeten oplossen …. Partijen kwamen niet nader tot elkaar, het initiatief voorstel werd ingetrokken, het collegevoorstel werd niet rijp geacht voor bespreking in de raad, sommige partijen lijken muren te bouwen om zich achter te verschuilen, anderen telden de stemmen en verhullen zich in wolken van woorden. Mijn conclusie was dat we op een fantastische manier een uur lang vermeden hebben er echt over te praten. We besteden veel te veel tijd aan een duidelijke zaak - handhaven is de enige echt rechtvaardige oplossing.