BURAP

BURAP Q1; bestuursrapportage

De gemeente rapporteerde de resultaten over het eerste kwartaal.

Welke zaken liggen op schema, welke blijven liggen en waar lopen de financiën uit de pas.

In het forum van 23 mei werd de eerste burap besproken; de meeste partijen waren tevreden over de verbeterde en duidelijke presentatie. Duidelijk werd dat de gemeente zwaar belast wordt door de kerntakendiscussie (KTD); er blijven zaken liggen en de werkdruk is hoog; het ziekteverzuim neemt ook toe. Tegelijk was er in het eerste kwartaal 2 ton meer uitgegeven aan lonen en inhuur dan begroot. Een zorgpunt wat snel opgelost moet worden. Vanuit GroenLinks heb ik aangedrongen om toch vooral door te gaan met ‘Meer service, minder regels’ omdat dat op termijn ook weer ambtelijke capaciteit vrijmaakt. Gelukkig is de herinrichting van de IJsselkade nog steeds een ambitie van ons college; na de KTD wordt dit opgepakt. GroenLinks en D66 hebben beloofd hier werk van te maken; de kade kan zoveel mooier en groener !