Bushalte op de Voorsterallee (lijn 54)

Het zal niemand verbazen dat GroenLinks goed openbaar vervoer (OV) hoog op de prioriteitenlijst zet. Openbaar vervoer moet toegankelijk zijn en is wat ons betreft een basisvoorziening voor de gemeente Zutphen. Wij zien een concrete kans om het busvervoer slimmer te organiseren en hebben dit ook in de raadsvergadering van 8 september jl. aan de orde gesteld in het vragenkwartier.

Nu in gesprek met Provincie

Op dit moment is de Provincie in gesprek met Arriva over de lijnvoering van het volgende seizoen dat eind dit jaar zal ingaan. Hoewel de Provincie de aanbesteding en gunning van de concessie voor het busvervoer doet is het de Gemeente die wensen en eisen op tafel kan en moet leggen. Dit is bij wegafsluitingen bijvoorbeeld ook gebruikelijk. Wat GroenLinks betreft is er op dit terrein nog een wereld te winnen en kan er een prachtige start gemaakt worden met een aanpassing van lijn 54 die in het verleden altijd over de Voorsterallee reed. Dit is nu extra actueel met de komst van het Asielzoekerscentrum (AZC) in Zutphen. Vanaf juni 2015 krijgen we te maken met een grote groep mensen die waarschijnlijk zijn aangewezen op openbaar vervoer.

Achtergrond informatie lijn 54

Tot enkele jaren geleden stopte lijn 54 (richting Holten-Rijssen) voor de deur van de oude rechercheschool. Deze is toen omgelegd vanaf de Kapperallee, naar de Kleine Omlegging met twee haltes nabij Warnsveld. De halte bij de Rhienderinklaan wordt niet of nauwelijks gebruikt en die bij het Witte Berkelbruggetje vrijwel alleen door leerlingen van het Stedelijk Vakcollege. Voor die gebruikers is de Voorsterallee overigens ook nog dichterbij.

In Warnsveld rijden de buurtbus 193 en de lijnen 51, 82 en ook nog 80. Lijn 54 vervult daarom voor Warnsveld geen behoefte. GroenLinks ziet kansen om die route aan te passen naar: Kapperallee – rechtsaf Voorsterallee – linksaf Den Elterweg en dan verder over de huidige route via de Kleine Omlegging, Zutphen in naar het NS-station (vice versa). Behalve voor het AZC kan er dan direct een halte voor het crematorium worden gerealiseerd. De routewijziging die wij voorstellen leidt niet tot een verhoging van de reistijd op deze lijn.

Kortom, wij zien alleen maar kansen! Een relatief kleine aanpassing als deze kan veel mensen een grote dienst bewijzen. In de discussie over het AZC spreken we vaak over het voorzieningenniveau. We kunnen nu de koe bij de hoorns vatten en een mooie start maken met een voorziening die voor velen belangrijk zal gaan worden. Deze aanpassing hoeft niet lang te duren en niemand wordt er minder van. De wethouder hoeft alleen maar opdracht te geven om deze aanpassing in gang te zetten.

Hieronder de vraag door GroenLinks raadslid Victor Boldewijn en de beantwoording door Wethouder mevr. Pennings in het vragenkwartier tijdens de raadsvergadering van 8 september 2014:

De heer BOLDEWIJN: “Dank, voorzitter. Het sluit er in die zin op aan, dat mijn vraag – of, onze vraag – meer ging over lijn 54, die in het verleden over de Voorsterallee reed. Dus 51 en nu 54. Dit ligt ook in het verlengde van de vraag die net werd gesteld, omdat er op dit moment overleg plaatsvindt - als het goed is - en het best belangrijk is, dat daar ook vanuit de gemeente op wordt gereageerd. Op dit moment heeft de gemeente ook de gelegenheid om eisen te stellen en randvoorwaarden te formuleren voor de richtingen die Arriva gaat instellen.

Wat betreft lijn 54, wil ik nog eventjes zeggen: als het gaat om de routes door Warnsveld, is die op dit moment overbodig, want daar is meer dan voldoende busvervoer. En deze zou vrij makkelijk aangepast kunnen worden en door de Voorsterallee kunnen gaan. Ook met het oog op het AZC dat wordt gerealiseerd, lijkt ons dat een heel goed idee.

Dat wil ik graag meegeven en ik zou eigenlijk aan de wethouder willen vragen ook of ze kan toezeggen daar iets mee te gaan doen.”

De VOORZITTER: “Prima, dank je wel. Dat waren de bij elkaar passende vragen. Voor een reactie, wethouder Pennings.”

Mevrouw PENNINGS: “Dank u wel, voorzitter. Eerst wil ik melden dat we bezig zijn om een visie op te stellen hoe we met het openbaar vervoer willen omgaan. Het AZC gaat kansen bieden. Daar heeft u gelijk in. Dat zullen we zeker in onze visie meenemen, hoe we dat gaan oplossen.

Dan over de lijnen, waar een vraag over is gesteld. Het zit zo: Arriva is bezig te veranderen. En wat u al schetste: van Vorden naar Zutphen rijdt echt een lege bus. Lijn 83 gaat dat overnemen. Die gaat iets anders door Zutphen heen rijden en die pakt heel veel plekken mee. Maar het is heel goed dat we daar nog eens naar kijken. We zullen het ook inderdaad meenemen in de visie. Voor De Hoven kunnen we nog stellen dat daar een uursdienst is, twee keer een uursdienst. Die gaat van ’s morgens ... De ene komt uit Leuvenheim/Brummen, die begint om acht uur te rijden en gaat door tot zes uur. De ander komt uit Eerbeek/Zutphen. Die stoppen dus allebei in De Hoven – die gaan elk uur en die gaan zelfs door tot ’s avonds acht uur. Dus, daar is nog een redelijke verbinding. Ja. Dus, is zo de beantwoording duidelijk? Wij zijn met een visie bezig om het op te pikken.”

Vervolg

Per mail heb ik er nogmaals op aangedrongen dat de wethouder met de Provincie in gesprek gaat over het aanpassen van de route van lijn 54.
Wordt vervolgd!

Victor Boldewijn