De lijsttrekker aan het woord

Het verkiezingstumult staat voor de deur

Door Gerard Buitink

Tijdens de laatstgehouden ledenvergadering hebben we enkele belangrijke stappen gezet op weg naar de verkiezingen. We hebben ons programma indringend met elkaar besproken en ermee ingestemd en we hebben onze kandidatenlijst vastgesteld.

Ten eerste ons programma

Sociaal

Open

Het zijn de waarden waarmee GroenLinks de komende jaren de problemen in onze gemeente te lijf zal gaan. Ze vormen wat mij betreft de meetlat voor wat we politiek gaan presteren.

Dan de kandidaten

Het is me een eer en genoegen deze lijst te mogen aanvoeren. Vanaf deze plek wil ik de leden bedanken voor het vertrouwen dat in mij wordt gesteld. Ik ga ervoor om tijdens deze campagne en daarna de verwachtingen en ambities die uit het programma spreken, waar te maken.

Tenslotte de campagne

De leden van GroenLinks hoeven echter niet tot die tijd te wachten. Ieder van ons kan de kernwaarden in eigen kring onder de aandacht brengen. Ieder kan ook kandidaten uitnodigen om in verschillende groepen acte de presence te geven en de beginselen van ons GroenLinks uit te leggen. Ik weet zeker dat dit ertoe zal bijdragen dat we goed voorbereid de verkiezingen in gaan.

. Hier kan ik nog niet veel over zeggen. Deze is in voorbereiding en als de voortekenen niet bedriegen wordt het (weer) een echte GroenLinks campagne: veel actie en diverse creatieve, spraakmakende acties, gericht op het publiek en vanuit onze kandidaten en kernwaarden. We moeten echter nog tot eind januari aanstaande geduld hebben voor we ermee beginnen.. De lijst is vastgesteld en het is een lijst geworden om trotst op te zijn. Helaas moeten we het ditmaal doen zonder bekende GroenLinks- coryfeeën als Kees Luesink, Noortje jacobs en Adry Boldewijn. Gelukkig hebben zich daarvoor in de plaats verschillende nieuwe mensen gemeld die met groot enthousiasme kandidaat willen staan. Het zijn kandidaten die stuk voor stuk op verschillende terreinen staan voor deskundigheid en ervaring. De kandidaten zijn bovendien enthousiast en staan te trappelen om aan het politieke spel deel te gaan nemen. Kortom, een groep GroenLinks kandidaten waarmee we serieus voor de dag kunnen komen. Het mag als een compliment gelden voor de kandidatencommissie dat ze deze lijst heeft weten samen te stellen. Het geeft vertrouwen in de verkiezingen om met deze lijst de strijd aan te kunnen gaan. staat voor een opensamenleving waarin verschillende culturen samen leven. Het staat ook voor transparant bestuur en de burger serieus en constructief betrekken bij de beleidsvorming. staat voor werkgelegenheid, ontwikkeling van de mensen om het beste in jezelf naar boven te krijgen en zorg voor de medemens. Daarbij willen we werken aan een samenleving waarin ieder zijn verantwoordelijkheid kent en neemt om verder te bouwen aan een leefbare wereld, te beginnen in onze gemeente.. Groen, sociaal en Open luidt de titel en dat is niet voor niets. De woorden staan voor de kernwaarden die voor GroenLinks in onze gemeente belangrijk zijn. Groen staat voor natuur, duurzaamheid, ecologie en verantwoord omgaan met onze natuurlijke leefomgeving.