Drie zetels!

GroenLinks staat in de Coalitiebesprekingen voor Delen, Durven en Doorgeven

We bedanken alle mensen die op ons gestemd hebben... het was een groot succes! Drie zetels sleepten we in de wacht, het dubbele van wat GroenLinks landelijk groot is. Het verkiezingsprogramma is nu onderwerp van coalitiebesprekingen.