Photo by Hello I'm Nik on Unsplash
Photo by Hello I'm Nik on Unsplash

Einde onzekerheid voor huishoudelijke hulp en cliënt

GroenLinks kiest voor het opzetten van een Stichting Huishoudelijke Hulp. Fractievoorzitter Liza Luesink: “Na 10 jaar onrust kunnen we hier verandering in brengen. Hulpen moeten zonder ‘gedoe’ hun werk kunnen doen, tegen een eerlijk salaris; cliënten horen geen zorg te hebben over behoud van hun vertrouwde hulp. Het gaat hier wel om het dagelijkse geluk in werk en leven van mensen.”

Al 10 jaar lang worden hulpen en cliënten geconfronteerd met de gevolgen van marktwerking; aanbieders beconcurreren elkaar op prijs en dat blijkt ten koste te gaan van de arbeidsvoorwaarden en de flexibiliteit. De faillissementen en ontslagen zorgen voor veel onrust. Thuiszorger mevrouw Leunk, die zelf in de thuiszorg werkt, sprak in de raad van 4 december jl. en vertelde dat ze in tien jaar tijd maar liefst 12 tijdelijke contracten bij vijf werkgevers heeft gehad. Dit geeft veel stress en wat ze zelf het ergste vindt:

“Ik begrijp niet waarom, laat staan dat ik dit aan mijn cliënten kan uitleggen”.

Ze roept de raad op nu eindelijk eens een keuze te maken, zodat “wij met hart en ziel gewoon ons werk kunnen doen”.

Zorg revolutie

De Zutphense gemeenteraad was er in 2015 al van doordrongen dat er iets moest veranderen en heeft kaders gesteld om de huishoudelijke hulp toekomstbestendig te maken. Eind vorig jaar kwam het college met het voorstel om een stichting op de richten. Dat bleek te vroeg voor een aantal partijen.  Nu zijn drie organisatievormen uitgewerkt in businesscases. Het college toont lef en adviseert de Raad om uit deze varianten te kiezen voor de Stichting Huishoudelijke Hulp.

Naast de stichting zijn ook businesscases uitgewerkt voor een (werknemers)coöperatie en een innovatietraject met bestaande zorgaanbieders. Dat laatste is in onze ogen een vorm van niet-kiezen, omdat je daarmee slechts een innovatief sausje giet over het bestaande. Als iets niet werkt moet je ermee stoppen, hoe spannend dat ook is. De werknemerscoöperatie had een mooi alternatief kunnen zijn, vooral omdat het eigenaarschap aan de hulpen biedt. Cruciaal daarbij is echter dat zij dit ook zelf willen vanuit intrinsieke motivatie. De meerderheid van de hulpen geeft echter aan dat zij dit nu niet zien zitten. Dat is ook niet zo gek, na alles wat ze het afgelopen decennium aan onrust hebben meegemaakt. Wanneer hulpen op een later moment wel de wens hebben om zelf eigenaar te worden blijft de mogelijkheid om hier initiatief toe te nemen als we voor een stichting kiezen, gewoon bestaan.

De Stichting Huishoudelijke Hulp werd in de Stentor ‘de Zutphense Zorgrevolutie’ genoemd, want we zijn de eerste gemeente in Nederland die voor deze constructie kiest. Voor sommige partijen een reden om het niet aan te durven, terwijl we met elkaar het speerpunt ‘Innovatie in de zorg’ hebben vastgesteld. Innoveren doe je in onze ogen niet door op anderen te wachten. Met de stichting kunnen we zorgen voor eenvoud en duidelijkheid voor hulpen, cliënten en andere werkers in de wijk. Zo min mogelijk bureaucratie en dichtbij georganiseerd. Het gaat GroenLinks niet alleen om de werkgelegenheid van zo’n 300 tot 400 huishoudelijke hulpen, maar ook om de zekerheid op de lange termijn voor de hulpen én cliënten, met hulp die flexibel en op maat kan worden ingezet.

Vervolg

De forumvergadering op 4 december jl. bleek te kort voor de bespreking van dit onderwerp. VVD, D66 en Burgerbelang gaven aan huiverig te zijn om deze stap te zetten. Op 18 december a.s. is de vervolgbespreking, eerst in een forum en wat ons betreft diezelfde avond in de raad. Er is nu jaren over gesproken en er liggen drie uitgewerkte businesscases. Tijd om een keuze te maken!