EVALUATIE NIEUW ZUTPHEN

Ruim twee jaar geleden ging Zutphen anders werken, dat gebeurde onder de naam Nieuw Zutphen.

Onlangs is deze werkwijze geƫvalueerd, deze werkwijze kende drie belangrijke doelen; de klant centraal, eenheid in sturing en doelmatige bedrijfsvoering. Eigenlijk een complete cultuurverandering voor de zutphense organisatie. Uit de evaluatie is gebleken dat men halverwege is in deze cultuurverandering. Bij de afdeling klantcontact lukt het al veel beter om de klant sneller en directer te helpen. Op andere punten valt nog het nodige te verbeteren: elkaar aanspreken op de resultaten, weten wat de effecten zijn en dit meten. Zutphen kan nog een stuk zakelijker en resultaatgerichter. Gelukkig zit er een nieuwe gemeentesecretaris die hier zijn tanden in kan zetten. Dat is belangrijk omdat de gemeente steeds meer en complexere taken krijgt en toch minder geld heeft. GroenLinks wenst alle zutphense ambtenaren veel succes met deze klus.