FATSOENLIJKE BELONING ALFAHULPEN

Bij de Kerntakendiscussie (KTD) is één van de voorgenomen bezuinigingen dat vanaf 2014 de vergoeding voor alfahulpen, in het PGB, omlaag gaat naar 9 euro per uur.

GroenLinks heeft direct aangegeven dat dit geen goed idee is. De alfahulpen die op een PGB worden ingehuurd zijn zelfstandig ondernemer en hebben geen vakantiegeld, vakantiedagen, doorbetaling bij ziekte en worden niet betaald vanuit WW of WAO in geval van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. We hebben de toezegging gekregen van het college dat er een alternatief gezocht wordt voor deze bezuiniging van 4 ton. Dat gaan we nauwgezet volgen. Samen met PvdA en Stadspartij hebben we hierover vragen ingediend. Voor dit jaar bleken er grote meevallers te zijn binnen het WMO-budget. We hopen dat dit al de oplossing blijkt te zijn zodat we de alfahulpen fatsoenlijk kunnen belonen. Het zou toch te gek zijn als mensen in de bijstand beter af zijn als een alfahulp. Werk moet lonen.