Genomineerden Groene Lintje!

GroenLinks maakt zich sterk voor een groene gemeente en we geven graag een pluim aan anderen die zich daar ook voor inzetten. Onze oproep eind april leidde tot tientallen inzendingen. Lees hier meer over de achtergrond van de genomineerden en kom ook naar de uitreiking zaterdag 9 juni om 11.00 op de kraam!

De jury, bestaande uit het afdelingsbestuur van GroenLinks Zutphen, is enthousiast over de vele groene initiatieven die ze voorbij heeft zien komen en vindt het goed om te zien dat de inzenders deze initiatieven in het zonnetje willen zetten door ze te nomineren voor een groen lintje. De jury legde de inzendingen langs de volgende criteria:

 

  • Waaraan draagt het initiatief bij?
  • Stimuleert het initiatief anderen om actief te worden?
  • Is het initiatief duurzaam
  • Is het initiatief gericht op de lange termijn
  • Is er zicht op onderhoud, hoe houd je het initiatief warm?
  • Kan het initiatief gepresenteerd worden voor een breed publiek?

 

 

De genomineerden zijn:

Op basis van deze criteria nomineerde de jury de volgende vijf initiatieven in willekeurige volgorde: Jan van Arragon met de Pluktuin, de werkgroep van het ecologisch stadspark, Jeroen Philippona met de Bomenstichting, Werkgroep “In de Zuidwijken komt het van de grond” en Jan en Afra Hesp voor hun bijdrage aan de Kaardebol. Hieronder vind je kort meer informatie over de genomineerden. Wederom: de volgorde is willekeurig!

 

Jan van Arragon

“Zijn inzet voor onze gemeenschap is vol goede moet en met grote inzet. oa. heeft hij mensen de kans gegeven mee te doen in de pluktuin.”

De pluktuin is een akker in de buurt van de stad waar iedereen die lid wordt en zelf groente kan oogsten. Dit initiatief maakt biologisch eten voor iedereen betaalbaar en betrekt mensen bij het oogstproces. Het initiatief is professioneel opgezet en door de opzet via internet makkelijk en laagdrempelig toegankelijk. Meer informatie op: www.bioakker.nl

 

Werkgroep van het ecologisch stadspark

“Daarbij gaat het niet alleen om de visie die ze op het stadspark hebben ontwikkeld, maar ook om het proces van burgerparticipatie en om de gedachtenvorming over de toekomst van de Kaardebol.”

De werkgroep heeft ze een mooi en aansprekend plan gemaakt, en heeft er ook voor gezorgd dat bewoners van de omliggende wijken hun inbreng konden leveren. Dit initiatief is gericht op de toekomst en zeer duurzaam opgezet.

 

Jeroen Philippona

“Zeer deskundige bomenkenner en actief in de Bomenstichting Zutphen. Onlangs is een boek van hem uitgekomen over bijzondere bomen in Nederland. Beheerder van website over Zutphense bomen. Ook bestuurslid van de Vogelwerkgroep.”

Op de website van Jeroen Philippona is te lezen dat men denkt dat Nederland weinig boomrijk is, maar hij wil het tegendeel bewijzen. Hij wijst anderen op de mooie bomen in de eigen directe omgeving van Zutphen. Met zijn boeken bereikt hij een breed publiek. Meer informatie op: http://www.bomeninfo.nl

 

Werkgroep “In de Zuidwijken komt het van de grond”

“Zij organiseren/motiveren bewoners om een deel van de wijk schoon te houden: zorgzaam gebruik, melden tekorten, af en toe opruimen. Men krijgt een grijper, ring, een hesje, en plastic zakken met logo. Er worden afspraken gemaakt over afvoer van het ingezameld vuil.”

“De initiatiefgroep voert zelf vuilopruimacties uit maar heeft ook een grote groep bewoners geinventariseerd en geactiveerd om zelf aan de slag te gaan. Er zijn degelijke werkafspraken gemaakt met Team openbare ruimte van de gemeente over de verdeling van het werk. Dit is een voorbeeld van het vermaatschappelijken van overheidstaken, waar de overheid die niet meer in haar “boekhouding” kan handhaven. Zoals Joop Hoffman op 1 december jl. in het DWK gebouw hedendaagse burgerparticipatie definieerde, is dit een initiatief dat in z’n aard niet “groots en meeslepend” is, maar “klein en beminnelijk”.  Dat neemt niet weg dat het zich als formule sterk leent voor een verdere uitbouw naar andere gebieden binnen de gemeente. “

Dit initiatief sluit helemaal aan bij de huidige trend van meer zelf doen als burger en dient als voorbeeld voor andere wijken. De opzet is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Naast de bijdrage aan het groen, opruimen en onderhouden, is het initiatief ook positief voor de sociale cohesie in de buurt. Door de inzet van deze werkgroep wordt het de norm om samen te zorgen voor de buurt en houdt dit stand in de toekomst.

 

Joke Teunissen en Jan en Afra Hesp

“Zij werkt als sinds 1987 voor de jeugdtuinen, dit jaar dus al 25 jaar. Zij begeleidt ieder jaar een groep kinderen tijdens het jeugdtuinseizoen.”

“Dit echtpaar werkt sinds 1988 voor de jeugdtuinen. Naast het begeleiden van jeugdtuinders, hielpen zij mee met de bouw van het vroegmiddeleeuws Erve Oyshamme, helpen zij mee met het onderhoud en bij activiteiten.”

Deze drie vrijwilligers werken al bijna 25 jaar voor de jeugdtuinen van de Kaardebol. Dankzij dit soort mensen blijft het voor de jeugd mogelijk om een tuintje te hebben en zelf te leren zaaien en oogsten.

Op zaterdag 9 juni reikt wethouder Patricia Withagen het Groene Lintje uit aan de winnaar! Naast het groene lintje ontvangt de winnaar ook mooie prijzen:

Eco-Care hoveniers & ontwerpburo Loek Gorris. Ontwerp, advies, aanleg en onderhoud van natuurRijke tuinen. http://www.gorris.nl

en

Theetuin den Heyligenberg uit Leusden. http://www.denheyligenberg.nl

Kom ook naar de kraam van GroenLinks op de markt in Zutphen. We staan tegenover het Volkshuis. De uitreiking is om 11.00. We zien je daar!