Gesprek wordt vervolgd met Burgerbelang

Persbericht van de Gemeente Zutphen: tussenbericht formateur Wim Dijkstra

Toetreding van Burgerbelang Zutphen Warnsveld tot de Zutphense coalitie lijkt het meest kansrijk. Dit concludeert formateur Wim Dijkstra na een gespreksronde met alle fracties en diverse vervolggesprekken. Maandag 9 november rondt de formateur zijn rapport af met de definitieve bevindingen over de uitbreiding van het college. De coalitiepartijen en Burgerbelang Zutphen Warnsveld hebben laten weten de gesprekken te willen vervolgen. Naar verwachting zal er binnen enkele weken duidelijkheid zijn, ook over een kandidaat wethouder.

De huidige coalitie en Burgerbelang Zutphen Warnsveld gaan de gesprekken voortzetten. Naar verwachting ontstaat op zijn vroegst op 16 november meer duidelijkheid. Dit heeft te maken met een aantal formele en praktische zaken die niet eerder kunnen worden afgerond. Na de gesprekken wordt ook duidelijk wie als kandidaat wethouder wordt voorgedragen.

Tijdens een vergadering op 15 oktober liet een meerderheid van de fracties weten voor toetreding van een vijfde partij te zijn, waardoor er een meerderheidscollege ontstaat. November 2014 raakte de coalitie haar meerderheid in de gemeenteraad kwijt. De huidige coalitie heeft 12 van de 29 zetels en bestaat uit GroenLinks, PvdA, VVD en de samenwerkende partijen CDA en ChristenUnie.