globaliseringsdebat 31 mei

Er vindt een globaliseringsdebat plaats op 31 mei in Nijmegen van 20.30 - 22.30u.

Dit is in activiteitencentrum Doddendaal achter Valburg 2

Programma:

> 20.30: globaliseringsdebat> georganiseerd door de landelijke werkgroep Noord-Zuid en de> Europa-werkgroep., in het kader van 'project 2008'.> (bezinning op beginselprogramma, strategie, en partijorganisatie).>> Er zijn vijf onderdelen> Bij vier thema's wordt een stelling kort toegelicht door een spreker> (o.a. Greet Goverde, Wouter van Eck, Bas Eickhout), waarna er> per stelling/onderdeel 15 minuten discussie is.> De thema's zijn::>> 20.30 - 21.10 mondiale duurzaamheid - ontwikkelingssamenwerking>> 21.10 - 21.30 pauze>> 21.30 - 22.30 Europa - globalisering.> Vijfde onderdeel: Wat bleef onderbelicht?> Ook: strategie / partijorganisatie op deze terreinen.>> DRANKJE............>> --------------------------------------------------------------> THEMA 1 MONDIALE DUURZAAMHEID Wouter van Eck> - Stelling 1> "Mondiale duurzaamheid betekent: evenwicht tussen milieugrenzen en> sociaal-economische ontwikkeling. Bij spanningen in dit evenwicht gelden> milieugrenzen als harde grenzen, ook als dat ten koste gaat van> ontwikkeling van mensen of landen, hier of elders.">> Of: Er moet een internationale organisatie komen (bijv. als onderdeel van > de> VN)> die sanctiemogelijkheden moet hebben om een ecotax af te dwingen,> zodat landen met een grote ecologische voetafdruk tot compensatie worden> gedwongen.>> THEMA 2 ONTWIKKELINGSSAMENWERKING - Greet Goverde> - Stelling I> "Het stimuleren van lokale markten en volledige economische > zelfstandigheid> van het Zuiden zou de kern van Ontwikkelingssamenwerking moeten zijn,> waarbij aangetekend wordt dat dit de vrijhandel en dus de economische> vooruitgang in het Noorden zal belemmeren.">> PAUZE...................>> THEMA 3 EUROPA Bas Eickhout> - Stelling I> "De Europese Unie moet op sociaal terrein meer zeggenschap krijgen.">>>> THEMA 4 GLOBALISERING / Internationale veiligheid> - Stelling I> " GL is voor elke vorm van economische immigratie, het tegengaan van> immigratie is zinloos en onwenselijk.">> of: Stelling II> "Onveiligheid is vaak een gevolg van sociale en economische uitbuiting,> waartegen de bevolking zelf zou moeten ageren.> Het westen intervenieert daarin niet met militaire middelen.">> THEMA 5 - Greet Goverde> - Wat dragen de aanwezigen nog aan? (evt op papier - dit in het kader van> 'spuien'.)> - Strategie: komt GroenLinks op de juiste manier naar buiten met deze> standpunten?> - Partij-organisatie: heeft GroenLinks de juiste instrumenten om > effectief> invloed uit te oefenen?>> BORREL......................