GLZutphenontour: bezoek Dorpsraad van Warnsveld

Op 25 juni 2014 waren we in het kader van GroenLinks on Tour op bezoek bij de Dorpsraad van Warnsveld. Aanwezigen: Heleen Buijs, voorzitter, Henk Hoogkamp, penningmeester en Frans van Uem, secretaris. Zij vormen samen met Janet Lier, die nu niet aanwezig is, het dagelijks bestuur van de Dorpsraad. Namens GroenLinks zijn Martine Westerik (zij woont in Warnsveld), Victor Boldewijn (opgegroeid in Warnsveld) en Christina Oosterhoff (niet wonend in Warnsveld!) aanwezig.

We spreken de drie leden van de dorpsraad in het Warnshuus, in hun vaste vergaderkamer, de voormalige burgerbalie. Eventjes komt dit heikele punt ook ter sprake, maar het lijkt ons allemaal beter vooral te kijken naar de toekomst. We beginnen met een korte voorstelronde waaruit onder meer blijkt dat het DB heel wat tijd steekt in het wel en wee van het dorp.

Dat dorp, en de eigen identiteit die de bewoners ervaren, is de rode draad in ons gesprek. De dorpsraad is na de fusie van de voormalige gemeenten Zutphen en Warnsveld opgericht. Heleen legt uit dat de dorpsraad wordt bestuurd door de ‘grote raad’, waarin 17 vertegenwoordigers van de verschillende geledingen van Warnsveld zitting hebben. Zoals bijvoorbeeld vertegenwoordigers van het buitengebied, evenementen festiviteiten en cultuur, scholen, jongeren, sport, senioren, wijken en buurten. Er is ook een jongerenvertegenwoordiger. De ‘grote’ raad vergadert vier keer per jaar. Daarnaast zijn er commissies, waaronder een commissie buitengebied, en natuurlijk is er het dagelijks bestuur waarmee wij vanavond spreken. Dit dagelijks bestuur houdt elke woensdag spreekuur in het Warnshuus.

De dorpsraad vervult een brugfunctie tussen gemeente en bewoners. Onder andere door het inloopspreekuur is de Dorpsraad een laagdrempelig aanspreekpunt voor dorpsbewoners, voor zaken die in hun leefomgeving spelen. De dorpsraad verwijst daarbij niet alleen door, maar geeft indien nodig ook een tegengeluid. In het gesprek worden bijvoorbeeld de bezuinigingen op de dierenweides genoemd. Mede door de actieve houding van de dorpsraad worden de dierenweides nu beheerd door betrokken buurtbewoners. Verder wordt nog het gedenkteken voor de V1 op de molenbult genoemd, en de jongerenontmoetingsplek.

De dorpsraad is erg tevreden over ‘hun’ contactambtenaar en het beroepskrachtenoverleg. Helaas is de frequentie van het beroepskrachtenoverleg behoorlijk afgenomen mede als gevolg van de bezuinigingen. Door die bezuinigingen heeft de contactambtenaar minder uren over gehouden. Ze zijn ook minder te spreken over de voortvarendheid van de gemeente, bijvoorbeeld waar het gaat om het oplossen van verkeersproblemen en de communicatie met bewoners over voorgenomen werken.

Voor wat betreft hun eigen functioneren zijn ze bezig met het zoeken naar nieuwe communicatiekanalen (zoals digitale media) waarmee ze hopen een breder publiek aan te spreken. En een lastig punt blijft de bemensing van het dagelijks bestuur. Het kost veel tijd, en dat maakt het lastig om mensen te vinden die mee willen draaien.

Als laatste nog even een inhoudelijk punt: willen we alsjeblieft zorgen dat in het bestemmingsplan plaats blijft voor de Schaapskooi! De schaapskooi is namelijk een prachtige ontmoetingsplek voor iedereen met ook nu al veel bezoekers en activiteiten! Juist die functie wil ook de dorpsraad graag behouden.

Kort wordt er nog gesproken over de belangrijke veranderingen in de zorg. Omdat we nu te weinig tijd hebben om dit onderwerp voldoende recht te doen, spreken we af dat we nog eens over door willen spreken.

Onze indruk is dat de Dorpsraad een belangrijke rol speelt in het verkleinen van de kloof tussen overheid en bewoners. Mooi dat zij er is!